ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โทยะ ซัปโปโร เลสโก มีดี ใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน บิน TG_STZE

ทัวร์ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โทยะ ซัปโปโร เลสโก มีดี ใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน บิน TG_STZE
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2     ชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ 
               อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
               โรงแรม NISEKO GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3     สวนสาธารณะฮิราโอกะ - โอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ดิวตี้ฟรี - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู  3 ชนิด
               โรงแรม THE B SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4     อุทยานโมอาย - นมัสการพระอัตตะมะ ไดบุตสึ -  ตลาดซัปโปโรโจไก - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ 
               ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
               โรงแรม THE B SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 5     สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_TG00087
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
302

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป TG670 ขากลับ TG671

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 25 - 29 ต.ค. 62 39,999 37,999 36,999 10,000 8,000 Thai Airway
booking 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62 39,999 37,999 36,999 10,000 8,000 Thai Airway
booking 06 - 10 พ.ย. 62 39,999 37,999 36,999 10,000 8,000 Thai Airway
booking 13 - 17 พ.ย. 62 39,999 37,999 36,999 10,000 8,000 Thai Airway
booking 20 - 24 พ.ย. 62 37,999 35,999 34,999 10,000 8,000 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ สวนสาธารณะฮิราโอกะ โอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ดิวตี้ฟรี เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด อุทยานโมอาย นมัสการพระอัตตะมะ ไดบุตสึ ตลาดซัปโปโรโจไก มิตซุยเอ้าท์เล็ท ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  ชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

 -/L/D
 โรงแรม NISEKO GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3 สวนสาธารณะฮิราโอกะ - โอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ดิวตี้ฟรี - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู  3 ชนิด
 B/L/D 
  โรงแรม THE B SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4 อุทยานโมอาย - นมัสการพระอัตตะมะ ไดบุตสึ -  ตลาดซัปโปโรโจไก - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
สวนโอโดริ -  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

 B/L/D 
  โรงแรม THE B SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเดียวกัน

  

วันที่ 5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
 B/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ