ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว ใบไม้หลากสี] 5วัน 3คืน บิน JL_STZE

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว ใบไม้หลากสี] 5วัน 3คืน บิน JL_STZE
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮาเนดะ 
               โรงแรม RELIEF PREMIUM HANEDA / OMORI TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2     ฮาเนดะ - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - ทานขาปูยักษ์
               โรงแรม FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3     ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ 
               โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4     ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว 
               ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ

วันที่ 5     ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_JL00012
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Japan Airlines
เข้าชม:
430

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 46 kg.
  • ขาไป JL032 ขากลับ JL033

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 21 - 25 พ.ย. 62 29,999 29,999 29,999 10,000 8,000 Japan Airlines
booking 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62 29,999 29,999 29,999 10,000 8,000 Japan Airlines
booking 04 - 08 ธ.ค. 62 31,999 31,999 31,999 10,000 8,000 Japan Airlines
booking 07 - 11 ธ.ค. 62 31,999 31,999 31,999 10,000 8,000 Japan Airlines

คำที่เกี่ยวข้อง :

ฮาเนดะ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ กระเช้าคาจิ คาจิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า โอไดบะ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮาเนดะ
 -/-/- 
 โรงแรม RELIEF PREMIUM HANEDA / OMORI TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2  ฮาเนดะ - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - ทานขาปูยักษ์
 B/L/D
 โรงแรม FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ 
 B/L/- 
  โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4 ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว
ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
 B/L/D 
 

  

วันที่ 5 ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
 -/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ