ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนามเหนือ THE WONDERFUL SAPA 3 วัน 2 คืน บิน FD_STZE

ทัวร์เวียดนามเหนือ THE WONDERFUL SAPA 3 วัน 2 คืน บิน FD_STZE
วันที่ 1      ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี 
                บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต          
                โรงแรม NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN  *หรือระดับเทียบเท่า*

วันที่ 2      เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VINLAGE - หมู่บ้านตะวัน - น้ำตกสีเงิน หรือ SILVER WATER FALL
                โรงแรม MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรือระดับเทียบเท่า*

วันที่ 3       เมืองซาปา - ด่านชายแดนเวียดนามจีน  - เมืองฮานอย - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
VN_FD00018
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
70

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD642 ขากลับ FD645

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07 - 09 มิ.ย. 62 8,999 8,999 8,999 3,900 2,500 Air Asia
booking 14 - 16 มิ.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,900 2,500 Air Asia
booking 21 - 23 มิ.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,900 2,500 Air Asia
booking 28 - 30 มิ.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,900 2,500 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี -
บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต 

 -/L/D 
 โรงแรม NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN  *หรือระดับเทียบเท่า*

 

วันที่ 2เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VINLAGE - หมู่บ้านตะวัน - น้ำตกสีเงิน หรือ SILVER WATER FALL
 B/L/D
 โรงแรม MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรือระดับเทียบเท่า*

 

วันที่ 3  ด่านชายแดนเวียดนามจีน  - เมืองฮานอย - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
 B/L/D