ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5วัน 3คืน บิน TW_ITCST

ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5วัน 3คืน บิน TW_ITCST
วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 2  สนามบินนานาชาติแทกู - วัดดงฮวาซา - สวนสนุก E-World - 83 Tower - Magic Art - ถนน Dongseongno
            โรงแรม IN STAR HOTEL/CYSTAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 3  Gyeongju Donggung Palace - หมู่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน - ถ้ำซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา
            โรงแรม ARBAN HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 4  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรินี่เกาหลี) - Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  - Busan Tower - Duty Free
            ตลาดปลาจากัลชิ - ตลาดนัมโพดง
            โรงแรม ARBAN HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 5  วัดแฮดงยงกุงซา - หมู่บ้านอซกล - ตลาดซอมุน - ถนนสตรีทฟู้ด - Super Market - ล็อตเต้ เอาท์เลท - สนามบินนานาชาติแทกู
            
รหัสทัวร์:
KR_TW00003
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Tway
เข้าชม:
294

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป TW106 ขากลับ TW105

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 12 - 16 มิ.ย. 62 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Tway
booking 15 - 19 มิ.ย. 62 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 Tway
booking 19 - 23 มิ.ย. 62 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Tway
booking 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 62 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 Tway
booking 05 - 09 ก.ค. 62 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Tway
booking 12 - 16 ก.ค. 62 20,888 20,888 20,888 5,000 4,500 Tway
booking 16 - 20 ก.ค. 62 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 Tway
booking 17 - 21 ก.ย. 62 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 Tway
booking 20 - 24 ก.ย. 62 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Tway
booking 24 - 28 ก.ย. 62 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 Tway
booking 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Tway
booking 01 - 05 ต.ค. 62 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500 Tway
booking 04 - 08 ต.ค. 62 18,888 18,888 18,888 5,000 4,500 Tway
booking 08 - 12 ต.ค. 62 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500 Tway
booking 11 - 15 ต.ค. 62 20,888 20,888 20,888 5,000 4,500 Tway
booking 15 - 19 ต.ค. 62 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500 Tway
booking 18 - 22 ต.ค. 62 18,888 18,888 18,888 5,000 4,500 Tway
booking 22 - 26 ต.ค. 62 18,888 18,888 18,888 5,000 4,500 Tway
booking 25 - 29 ต.ค. 62 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500 Tway
booking 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500 Tway

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินนานาชาติแทกู - วัดดงฮวาซา - สวนสนุก E-World - 83 Tower - Magic Art - ถนน Dongseongno
 -/L/D 
  โรงแรม IN STAR HOTEL/CYSTAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

 

วันที่ 3  Gyeongju Donggung Palace - หมู่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน - ถ้ำซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา
 B/L/D 
  โรงแรม ARBAN HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

 

วันที่ 4 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรินี่เกาหลี) - Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  - Busan Tower - Duty Free
ตลาดปลาจากัลชิ - ตลาดนัมโพดง

 B/L/D 
  โรงแรม ARBAN HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

  

วันที่ 5 วัดแฮดงยงกุงซา - หมู่บ้านอซกล - ตลาดซอมุน - ถนนสตรีทฟู้ด - Super Market - ล็อตเต้ เอาท์เลท - สนามบินนานาชาติแทกู
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ