ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA 5วัน 3คืน บินLJ_ST

ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA 5วัน 3คืน บินLJ_ST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

วันที่ 2  สนามบินอินชอน - เกาหลีใต้ - ชมความงดงามของ “เกาะนามิชื่อดัง” ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
            (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา 
            โรงแรม SORAK KIMHO หรือ SORAK PINE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 3  สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) - ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND
            ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )
            โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 4  สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ชื่อดัง - น้ำมันสนแดง ( RED PINE ) - ชมความงามพระราชวังด็อกซูกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก
            ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดยอดฮิต “ตลาดเมียงดง” ( สยามสแควร์เกาหลี )  
            โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 5  ศูนย์โสมเกาหลี - โรงงานพลอยอเมทิส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ซื้อของฝากละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน 
            กรุงเทพฯ 
รหัสทัวร์:
KR_LJ00040
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
654

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ002 ขากลับ LJ001

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 01 - 05 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 02 - 06 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 03 - 07 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 04 - 08 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 06 - 10 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 07 - 11 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 08 - 12 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 10 - 14 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 12 - 16 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 13 - 17 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 14 - 18 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 16 - 20 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 17 - 21 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 18 - 22 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 19 - 23 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 20 - 24 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 21 - 25 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 22 - 26 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 23 - 27 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 24 - 28 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 25 - 29 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 26 - 30 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 27 - 31 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 01 - 05 พ.ย. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 02 - 06 พ.ย. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 03 - 07 พ.ย. 62 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 04 - 08 พ.ย. 62 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 พ.ย. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 06 - 10 พ.ย. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 07 - 11 พ.ย. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 08 - 12 พ.ย. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 พ.ย. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 10 - 14 พ.ย. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินอินชอน - เกาหลีใต้ - ชมความงดงามของ “เกาะนามิชื่อดัง” ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
(ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา 

 -/L/D 
  โรงแรม SORAK KIMHO หรือ SORAK PINE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วันที่ 3  สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) - ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND
ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )

 B/L/D 
  โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วันที่ 4 สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ชื่อดัง - น้ำมันสนแดง ( RED PINE ) - ชมความงามพระราชวังด็อกซูกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก
ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดยอดฮิต “ตลาดเมียงดง” ( สยามสแควร์เกาหลี )   

 B/L/- 
  โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

  

วันที่ 5  ศูนย์โสมเกาหลี - โรงงานพลอยอเมทิส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ซื้อของฝากร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ        

 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ