ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง SPECIAL HONGKONG MACAU 3วัน 2คืน บิน HX_STTK

ทัวร์ฮ่องกง SPECIAL HONGKONG MACAU 3วัน 2คืน บิน HX_STTK
วันที่ 1      สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย - วัดแชกงหมิว - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - เซินเจิ้น          
               โรงแรม FX HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2      เซินเจิ้น - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - เมืองจูไห่ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - อิสระช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย 
               โรงแรม 365 ART Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3      เมืองจูไห่ - มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ - ร้านขนมเบเกอรี่
               วัดอาม่า - เวเนเชี่ยน - สนามบินมาเก๊า กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
MO_HX00001
ประเทศ:
มาเก๊า
สายการบิน:
Hong Kong Airlines
เข้าชม:
109

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป HX762 ขากลับ NX882

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 11 - 13 พ.ค. 62 8,999 12,599 12,599 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 15 - 17 พ.ค. 62 8,999 12,599 12,599 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 22 - 24 พ.ค. 62 8,999 12,599 12,599 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 26 - 28 พ.ค. 62 8,999 12,599 12,599 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 29 - 31 พ.ค. 62 8,999 12,599 12,599 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 02 - 04 มิ.ย. 62 8,999 12,599 12,599 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 05 - 07 มิ.ย. 62 8,999 12,599 12,599 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 09 - 11 มิ.ย. 62 8,999 12,599 12,599 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 12 - 14 มิ.ย. 62 8,999 12,599 12,599 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 16 - 18 มิ.ย. 62 8,999 12,599 12,599 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 19 - 21 มิ.ย. 62 8,999 12,599 12,599 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 23 - 25 มิ.ย. 62 8,999 12,599 12,599 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 26 - 28 มิ.ย. 62 8,999 12,599 12,599 0 4,500 Hong Kong Airlines

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเก๊า

 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย - วัดแชกงหมิว - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - เซินเจิ้น
 -/L/D 
 โรงแรม FX HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2เซินเจิ้น - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - เมืองจูไห่ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - อิสระช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย 
 B/L/D
 โรงแรม 365 ART Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เมืองจูไห่ - มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์
ร้านขนมเบเกอรี่ วัดอาม่า - เวเนเชี่ยน - สนามบินมาเก๊า กรุงเทพฯ

 B/L/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ