ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน บิน HX_STTK

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน บิน HX_STTK
วันที่ 1      สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet- เซินเจิ้น          
               โรงแรม FX HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2      วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center 
                SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN
               โรงแรม FX HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3      วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
HK_HX00004
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Hong Kong Airlines
เข้าชม:
93

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป HX762/HX780 ขากลับ HX779/HX761

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 06 - 08 มิ.ย. 62 5,888 8,888 8,888 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 13 - 15 มิ.ย. 62 5,888 8,888 8,888 0 4,500 Hong Kong Airlines


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet- เซินเจิ้น
 -/-/D 
 โรงแรม FX HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center
SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN

 B/L/D
 โรงแรม FX HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  วัดแชกงหมิว - วัดหว่องไท่ซิน - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย - ย่านจิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ
 B/L/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ