ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [เลสโก ส้มโชกุน] 5วัน 3คืน บิน HX_ZE

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [เลสโก ส้มโชกุน] 5วัน 3คืน บิน HX_ZE
วันที่ 1     กรุงเทพฯ 

วันที่ 2     กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้น
               โรงแรม HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน

วันที่ 3     เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
               โรงแรม JINJAING HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4     ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล 
               ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่
               โรงแรม JINJAING HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 5     จูไห่ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
HK_HX00003
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Hong Kong Airlines
เข้าชม:
178

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป HX780/HX762 ขากลับ HX761

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 11 - 15 ก.ค. 62 13,999 13,999 12,999 0 3,500 Hong Kong Airlines
booking 25 - 29 ก.ค. 62 14,999 14,999 13,999 0 3,500 Hong Kong Airlines
booking 15 - 19 ส.ค. 62 13,999 13,999 12,999 0 3,500 Hong Kong Airlines
booking 22 - 26 ส.ค. 62 13,999 13,999 12,999 0 3,500 Hong Kong Airlines

คำที่เกี่ยวข้อง :

ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน CITYGATE OUTLET เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก หวีหนี่ มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล ชมเดอะเวเนเชี่ยน จูไห่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
 -/-/-
 

 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้น
 B/L/D 
  โรงแรม HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3 เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
 B/L/D 
  โรงแรม JINJAING HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4 ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล 
ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่

 B/L/D 
  โรงแรม JINJAING HOTEL หรือระดับเดียวกัน

  

วันที่ 5  จูไห่ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ