ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มซ่า] 3วัน 2คืน บิน EK_ZE

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มซ่า] 3วัน 2คืน บิน EK_ZE
วันที่ 1      กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Avenue of Stars - Symphony of Lights          
               โรงแรม PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2      เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City GATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
               โรงแรม PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3      นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
รหัสทัวร์:
HK_EK00038
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
170

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป EK384 ขากลับ EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07 - 09 มิ.ย.62 16,999 16,999 15,999 0 0 Emirate
booking 08 - 10 มิ.ย.62 16,999 16,999 15,999 0 0 Emirate
booking 14 - 16 มิ.ย.62 16,999 16,999 15,999 0 0 Emirate
booking 15 - 17 มิ.ย.62 16,999 16,999 15,999 0 0 Emirate
booking 21 - 23 มิ.ย.62 16,999 16,999 15,999 0 0 Emirate
booking 22 - 24 มิ.ย.62 16,999 16,999 15,999 0 0 Emirate
booking 28 - 30 มิ.ย.62 16,999 16,999 15,999 0 0 Emirate
booking 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62 15,999 15,999 14,999 0 0 Emirate
booking 05 - 07 ก.ค. 62 17,999 17,999 16,999 0 0 Emirate
booking 06 - 08 ก.ค. 62 17,999 17,999 16,999 0 0 Emirate
booking 11 - 13 ก.ค. 62 16,999 16,999 15,999 0 0 Emirate
booking 12 - 14 ก.ค. 62 17,999 17,999 16,999 0 0 Emirate
booking 13 - 15 ก.ค. 62 17,999 17,999 16,999 0 0 Emirate
booking 18 - 20 ก.ค. 62 16,999 16,999 15,999 0 0 Emirate
booking 19 - 21 ก.ค. 62 17,999 17,999 16,999 0 0 Emirate
booking 20 - 22 ก.ค. 62 17,999 17,999 16,999 0 0 Emirate
booking 26 - 28 ก.ค. 62 18,999 18,999 17,999 0 0 Emirate
booking 27 - 29 ก.ค. 62 19,999 19,999 18,999 0 0 Emirate
booking 01 - 03 ส.ค.62 16,999 16,999 15,999 0 0 Emirate
booking 02 - 04 ส.ค.62 17,999 17,999 16,999 0 0 Emirate
booking 03 - 05 ส.ค.62 17,999 17,999 16,999 0 0 Emirate
booking 08 - 10 ส.ค.62 16,999 16,999 15,999 0 0 Emirate
booking 09 - 11 ส.ค.62 18,999 18,999 17,999 0 0 Emirate
booking 10 - 12 ส.ค.62 19,999 19,999 18,999 0 0 Emirate
booking 15 - 17 ส.ค.62 16,999 16,999 15,999 0 0 Emirate
booking 16 - 18 ส.ค.62 17,999 17,999 16,999 0 0 Emirate
booking 17 - 19 ส.ค.62 17,999 17,999 16,999 0 0 Emirate
booking 23 - 25 ส.ค.62 17,999 17,999 16,999 0 0 Emirate
booking 24 - 26 ส.ค.62 17,999 17,999 16,999 0 0 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Avenue of Stars - Symphony of Lights
 -/-/D 
 โรงแรม PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City GATE OUTLETS - ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
 B/L/-
 โรงแรม PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3  นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 B/L/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ