ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR 1วัน ไหว้พระ 7วัด บิน DD_PV

ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR 1วัน ไหว้พระ 7วัด บิน DD_PV
วันที่ 1      ดอนเมือง - ย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต 
                พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี - พระพุทธรูปหงาทัตจี - วัดบารมี - พระหินอ่อน - สนามบิน
                   
             
รหัสทัวร์:
MM_DD00025
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Nok Air
เข้าชม:
216

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 7 kg.
  • ขาไป DD4230 ขากลับ DD4239

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

 

วันที่ 1 ดอนเมือง - ย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต
พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี - พระพุทธรูปหงาทัตจี - วัดบารมี - พระหินอ่อน - สนามบิน

 -/L/-