ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ HKG003 3วัน2คืน บิน RJ_BN

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ HKG003 3วัน2คืน บิน RJ_BN
วันที่ 1      กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market          
               โรงแรม Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า

วันที่ 2      วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
               โรงแรม Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า

วันที่ 3       สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ   
รหัสทัวร์:
HK_RJ00006
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Royal Jordanian
เข้าชม:
277

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป RJ182 ขากลับ RJ183

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 09 - 11 พ.ค. 62 15,900 15,900 14,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 16 - 18 พ.ค. 62 15,900 15,900 14,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 13 - 15 มิ.ย. 62 15,900 15,900 14,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 11 - 13 ก.ค. 62 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 25 - 27 ก.ค. 62 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 01 - 03 ส.ค. 62 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 08 - 10 ส.ค. 62 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 11 - 13 ส.ค. 62 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 15 - 17 ส.ค. 62 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market
 -/-/- 
 โรงแรม Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
 B/L/-
 โรงแรม Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ    
 B/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ