ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี นองปิง HKG01 3วัน 2คืน บิน CX_BN

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี นองปิง HKG01 3วัน 2คืน บิน CX_BN
วันที่ 1      กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - พระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - City gate outlets - เซินเจิ้น          
               โรงแรม Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 2      เซินเจิ้น - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ - หยก - ช้อปปิ้งหล่อหวู่ - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 
               โรงแรม Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3     วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ    
รหัสทัวร์:
HK_CX00027
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Cathay Pacific
เข้าชม:
307

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป CX616/CX700 ขากลับ CX703/CX617

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 03 - 05 พ.ค. 62 13,900 13,900 13,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 04 - 06 พ.ค.62 13,900 13,900 13,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 18 - 20 พ.ค.62 14,900 14,900 14,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 23 - 25 พ.ค.62 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 24 - 26 พ.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 25 - 27 พ.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 30 พ.ค. - 01 มิ.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 31 พ.ค. - 02 มิ.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 01 - 03 มิ.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 06 - 08 มิ.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 07 - 09 มิ.ย.62 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 08 - 10 มิ.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 13 - 15 มิ.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 14 - 16 มิ.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 20 - 22 มิ.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 21 - 23 มิ.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 22 - 24 มิ.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 28 - 30 มิ.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 29 มิ.ย. - 01 ก.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 05 - 07 ก.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 06 - 08 ก.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 12 - 14 ก.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 18 - 20 ก.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 19 - 21 ก.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 26 - 28 ก.ค.62 14,900 14,900 14,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 01 - 03 ส.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 02 - 04 ส.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 03 - 05 ส.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 10 - 12 ส.ค.62 14,900 14,900 14,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 15 - 17 ส.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 16 - 18 ส.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 17 - 19 ส.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 23 - 25 ส.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 24 - 26 ส.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 30 ส.ค. - 01 ก.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 31 ส.ค. - 02 ก.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 05 - 07 ก.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 06 - 08 ก.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 07 - 09 ก.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 13 - 15 ก.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 19 - 21 ก.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 20 - 22 ก.ย.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 11 - 13 ต.ค.62 14,900 14,900 14,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 19 - 21 ต.ค.62 14,900 14,900 14,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 24 - 26 ต.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 25 - 27 ต.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 26 - 28 ต.ค.62 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - พระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - City gate outlets - เซินเจิ้น
 -/-/D 
 โรงแรม Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 2 เซินเจิ้น - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ - หยก - ช้อปปิ้งหล่อหวู่ - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 
 B/L/D
 โรงแรม Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 3  วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ    
 B/L/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ