ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA WHITE NIGHT ฤดูกาลแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน 5วัน 3คืน บิน SU_BN

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA WHITE NIGHT ฤดูกาลแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน 5วัน 3คืน บิน SU_BN
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว - กรุงมอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
               โรงแรม IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

วันที่ 2     สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง - เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - วิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
               พระราชวังฤดูร้อน - ล่องแม่น้ำเนวาฉลองฤดูกาล White Night
               โรงแรม Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

วันที่ 3     สนามบินมอสโคว - สนามบินเชเรเมเตียโว - เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค - OUTLET VILLAGE PULKOVO 
               พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารคาซาน - โบสถ์หยดเลือด
               โรงแรม IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

วันที่ 4     พระราชวังเคมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bell
               มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - จัสตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม 
              
วันที่ 5     สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

รหัสทัวร์:
RU_SU00001
ประเทศ:
รัสเซีย
สายการบิน:
Aeroflot
เข้าชม:
205

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SU271 ขากลับ SU270

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 06 - 10 มิ.ย. 62 50,900 50,900 49,900 0 6,000 Aeroflot
booking 26 - 30 มิ.ย. 62 49,900 49,900 48,900 0 6,000 Aeroflot
booking 25 - 29 ก.ค. 62 52,900 52,900 51,900 0 6,000 Aeroflot

คำที่เกี่ยวข้อง :

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง - เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - วิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล พระราชวังฤดูร้อน ล่องแม่น้ำเนวาฉลองฤดูกาล White Night OUTLET VILLAGE PULKOVO พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ มหาวิหารคาซาน โบสถ์หยดเลือด พระราชวังเคมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ ชมระฆังพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ จัสตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์รัสเซีย

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว - กรุงมอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 -/-/D 
 โรงแรม IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

 

วันที่ 2 สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง - เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - วิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
พระราชวังฤดูร้อน - ล่องแม่น้ำเนวาฉลองฤดูกาล White Night

 B/L/D
 โรงแรม Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

 

วันที่ 3 สนามบินมอสโคว - สนามบินเชเรเมเตียโว - เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค - OUTLET VILLAGE PULKOVO
พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารคาซาน - โบสถ์หยดเลือด

 B/-/D 
  โรงแรม IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

 

วันที่ 4 พระราชวังเคมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bell
มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - จัสตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม

 B/L/- 
 

  

วันที่ 5 สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
 -/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ