ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ออสเตรเลีย AUSTRALIA AND BRUNEI 6 วัน 4 คืน บิน BI_GOST

ทัวร์ออสเตรเลีย AUSTRALIA AND BRUNEI 6 วัน 4 คืน บิน BI_GOST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - บรูไน - เมลเบิร์น

วันที่ 2     เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด - เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิร์น
               โรงแรม Ibis Style Victoria Hotel หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3     เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำ - สวนสัตว์พื้นเมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
               โรงแรม Ibis Style Victoria Hotel หรือเทียบเท่า  

วันที่ 4     อิสระเต็มวันเที่ยวเมืองเมลเบิร์น  
               โรงแรม Ibis Style Victoria Hotel หรือเทียบเท่า  

วันที่ 5     เมลเบิร์น - สวนฟิตซรอย - วิหารเซ็นต์แพททริค - ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น - ช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์ - บรูไน
               โรงแรม WAFA  Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6     บรูไน - มัสยิด Jame Asr Hassanil  Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman                           
               พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - บรูไน - กรุงเทพฯ
                     

รหัสทัวร์:
AT_BI00001
ประเทศ:
ออสเตรเลีย
สายการบิน:
Royal Brunei
เข้าชม:
168

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป BI514/BI005 ขากลับ BI519

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน

คำที่เกี่ยวข้อง :

เกรทโอเชี่ยนโร้ด เมืองอโพโล เบย์ พอร์ตแคมเบลล์ Twelve Apostles รถไฟจักรไอน้ำ สวนสัตว์พื้นเมือง ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป สวนฟิตซรอย วิหารเซ็นต์แพททริค ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น ช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์ บรูไน มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - บรูไน - เมลเบิร์น
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด - เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิร์น
 -/L/D 
 โรงแรม Ibis Style Victoria Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 3  เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำ - สวนสัตว์พื้นเมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
 B/L/D 
 โรงแรม Ibis Style Victoria Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 4 อิสระเต็มวันเที่ยวเมืองเมลเบิร์น 
 B/-/- 
  โรงแรม Ibis Style Victoria Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 5 เมลเบิร์น - สวนฟิตซรอย - วิหารเซ็นต์แพททริค - ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น - ช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์ - บรูไน
 B/L/- 
  โรงแรม WAFA  Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6  บรูไน - มัสยิด Jame Asr Hassanil  Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman
พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - บรูไน - กรุงเทพฯ

 B/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ