ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING PINKMOSS 5วัน 3คืน บิน XJ_ZEST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING PINKMOSS 5วัน 3คืน บิน XJ_ZEST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ 
               โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 2     นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - บุฟเฟ่ต์ขาปู
               โรงแรม FUJI LAND SCHOLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 3     ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิออน มอลล์
               โรงแรม MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4     วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ชมดอกวิสทีเรีย - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ - สนามบินนาริตะ
              
วันที่ 5     กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
JP_XJ00040
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
582

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ606 ขากลับ XJ607

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 16 - 20 เม.ย. 62 27,999 27,999 27,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 17 - 21 เม.ย. 62 27,999 27,999 27,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 18 - 22 เม.ย. 62 27,999 27,999 27,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 19 - 23 เม.ย. 62 27,999 27,999 27,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 20 - 24 เม.ย. 62 27,999 27,999 27,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 21 - 25 เม.ย. 62 27,999 27,999 27,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 22 - 26 เม.ย. 62 27,999 27,999 27,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 23 - 27 เม.ย. 62 27,999 27,999 27,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 24 - 28 เม.ย. 62 27,999 27,999 27,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 25 - 29 เม.ย. 62 27,999 27,999 27,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 26 - 30 เม.ย. 62 29,999 29,999 29,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 62 29,999 29,999 29,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 62 29,999 29,999 29,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 62 29,999 29,999 29,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 30 เม.ย. - 04 พ.ค. 62 29,999 29,999 29,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 02 - 06 พ.ค. 62 26,999 26,999 26,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 03 - 07 พ.ค. 62 26,999 26,999 26,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 04 - 08 พ.ค. 62 26,999 26,999 26,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 08 - 12 พ.ค. 62 25,999 25,999 25,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 09 - 13 พ.ค. 62 25,999 25,999 25,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 10 - 14 พ.ค. 62 25,999 25,999 25,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 11 - 15 พ.ค. 62 25,999 25,999 25,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 15 - 19 พ.ค. 62 25,999 25,999 25,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 16 - 20 พ.ค. 62 25,999 25,999 25,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 17 - 21 พ.ค. 62 25,999 25,999 25,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 18 - 22 พ.ค. 62 25,999 25,999 25,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 22 - 26 พ.ค. 62 25,999 25,999 25,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 23 - 27 พ.ค. 62 25,999 25,999 25,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 24 - 28 พ.ค. 62 25,999 25,999 25,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 25 - 29 พ.ค. 62 25,999 25,999 25,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 62 24,999 24,999 24,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 62 24,999 24,999 24,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 01 - 05 มิ.ย. 62 23,999 23,999 23,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 06 - 10 มิ.ย. 62 23,999 23,999 23,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 08 - 12 มิ.ย. 62 23,999 23,999 23,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 13 - 17 มิ.ย. 62 23,999 23,999 23,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 15 - 19 มิ.ย. 62 23,999 23,999 23,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 20 - 24 มิ.ย. 62 23,999 23,999 23,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 22 - 26 มิ.ย. 62 23,999 23,999 23,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62 23,999 23,999 23,999 10,000 8,000 AirAsia X
booking 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 62 23,999 23,999 23,999 10,000 8,000 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ 
 -/-/- 
 โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 2  นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปู
 B/L/D
 โรงแรม FUJI LAND SCHOLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิออน มอลล์
 B/L/- 
  โรงแรม MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4 วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชมดอกวิสทีเรีย – ดิวตี้ฟรี –  ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ
 B/L/- 
 

  

วันที่ 5 กรุงเทพฯ
 -/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ