ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี LUXURY AUTUMN IN KOREA 5วัน3คืน บิน TG_ST

ทัวร์เกาหลี LUXURY AUTUMN IN KOREA 5วัน3คืน บิน TG_ST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 

วันที่ 2 อินชอน - เกาหลีใต้ - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน 
                (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึงซา
                โรงแรม SORAK PINE หรือ SORAK I PARK  หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว


วันที่ 3 สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) - สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ)
                ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก)
                โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

                
วันที่ 4 ฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง -  โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก -  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมยอดฮิต ณ ดิวตี้ฟรี 
                ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต (สยามสแควร์เกาหลี)
                   โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
                
 
วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
                รหัสทัวร์:
KR_TG00001
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
521

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป TG658/TG688 ขากลับ TG655

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 10-14 ต.ค. 62 25,900 25,900 25,900 5,900 5,000 Thai Airway
booking 11-15 ต.ค. 62 25,900 25,900 25,900 5,900 5,000 Thai Airway
booking 18-22 ต.ค. 62 25,900 25,900 25,900 5,900 5,000 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮึงซา พักซอรัคซาน ไร่แอปเปิ้ล ไร่สาลี่ สวนสนุก EVERLAND Cosmetic Outlet ตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น น้ำมันสนเข็มแดง พระราชวังเคียงบกกุง ฮ็อกเกตนามู โรงงานสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์โสม พลอยอเมทิส ถนนยออิโด หอคอยโซลทาวเวอร์ ร้านละลายเงินวอน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/-
 

 

วันที่ 2 อินชอน - เกาหลีใต้ - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song)
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึงซา 
 -/L/D 
 โรงแรม SORAK PINE หรือ SORAK I PARK  หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 3 สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) - สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND
(เล่นไม่จำกัดรอบ) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด

 B/L/D 
 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 4 ฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก 
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมยอดฮิต ณ ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต
(สยามสแควร์เกาหลี)

 B/L/- 
 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยแอมมาทีส  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
 B/L/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ