ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์มาเลเซีย HILIGHT OF MALAYSIA 4วัน 3คืน บิน SL_SPBST

ทัวร์มาเลเซีย HILIGHT OF MALAYSIA 4วัน 3คืน บิน SL_SPBST
วันที่ 1      กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ปีนัง
               โรงแรม Cititel Penang Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  

วันที่ 2      ปีนัง ฮิลล์ - คาเมรอนไฮแลนด์
               โรงแรม Heritage Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

วันที่ 3      คาเมร่อนไฮแลนด์ - เก็นติ้งไฮแลนด์ 
               โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4      วัดถ้ำบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - กรุงเทพ
รหัสทัวร์:
MY_SL00001
ประเทศ:
มาเลเซีย
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
279

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL702 ขากลับ OD522

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 14-17 ก.พ.2562 7,999 7,499 8,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 28 ก.พ.-03 มี.ค.2562 8,999 8,499 7,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 07-10 มี.ค.2562 7,999 7,499 6,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 14-17 มี.ค.2562 7,999 7,499 6,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 21-24 มี.ค.2562 9,999 9,499 8,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 28-31 มี.ค.2562 9,999 9,499 8,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 05-08 เม.ย.2562 11,999 11,499 10,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 11-14 เม.ย.2562 11,999 11,499 10,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 12-15 เม.ย.2562 12,999 12,499 11,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 13-16 เม.ย.2562 12,999 12,499 11,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 18-21 เม.ย.2562 9,999 9,499 8,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 25-28 เม.ย.2562 9,999 9,499 8,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 02-05 พ.ค.2562 9,999 9,499 8,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 09-12 พ.ค.2562 10,999 10,499 9,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 17-20 พ.ค.2562 10,999 10,499 9,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 13-16 มิ.ย.2562 9,999 9,499 8,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 04-07 ก.ค.2562 9,999 9,499 8,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 13-16 ก.ค.2562 10,999 10,499 9,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 26-29 ก.ค.2562 11,999 11,499 10,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 09-12 ส.ค.2562 10,999 10,499 9,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 22-24 ส.ค.2562 9,999 9,499 8,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 22-25 ก.ย.2562 9,999 9,499 8,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 03-06 ต.ค.2562 9,999 9,499 8,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 11-14 ต.ค.2562 11,999 11,499 10,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 17-20 ต.ค.2562 9,999 9,499 8,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 18-21 ต.ค.2562 9,999 9,499 8,999 2,000 3,900 Lion Air
booking 24-27 ต.ค.2562 9,999 9,499 8,999 2,000 3,900 Lion Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ปีนัง
 -/L/D
 โรงแรม Cititel Penang Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2  ปีนัง ฮิลล์ - คาเมรอนไฮแลนด์ 
 B/L/D
 โรงแรม Heritage Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3  คาเมร่อนไฮแลนด์ - เก็นติ้งไฮแลนด์
 B/L/D
 โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4  วัดถ้ำบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - กรุงเทพ
  B/L/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ