ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ FANSIPAN 4วัน 3คืน บิน FD_BNST

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ FANSIPAN 4วัน 3คืน บิน FD_BNST
วันที่ 1      กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย - ลาวไก - ซาปา - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ชมน้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา
               โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2      ซาปา - นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย
                โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3      ฮานอย - นิงบิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC) - ฮาลอง - ร้านยา - ตลาดราตรีฮาลอง
               โรงแรม NEWSTAR HALONG HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4      ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง
                ฮานอย - ร้านหยก - ถนน36สาย - กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
VN_FD00017
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
191

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD642 ขากลับ FD645

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 27 ก.พ.-02 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia
booking 03-06 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia
booking 10-13 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia
booking 17-20 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia
booking 24-27 มี.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia
booking 03-06 เม.ย.2562 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Air Asia
booking 06-09 เม.ย.2562 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Air Asia
booking 07-10 เม.ย.2562 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Air Asia
booking 10-13 เม.ย.2562 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Air Asia
booking 15-18 เม.ย.2562 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Air Asia
booking 16-19 เม.ย.2562 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Air Asia
booking 21-24 เม.ย.2562 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia
booking 24-27 เม.ย.2562 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Air Asia
booking 28 เม.ย.-01 พ.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia
booking 05-08 พ.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia
booking 08-11 พ.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia
booking 12-15 พ.ค.2562 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Air Asia
booking 15-18 พ.ค.2562 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Air Asia
booking 26-29 พ.ค.2562 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Air Asia
booking 02-05 มิ.ย.2562 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia
booking 16-19 มิ.ย.2562 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia
booking 30 มิ.ย.-03 ก.ค.2562 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย - ลาวไก - ซาปา - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ชมน้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา
 B/L/D
 โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2  ซาปา - นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - ฮานอย
 B/L/D
 โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ฮานอย - นิงบิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC) - ฮาลอง - ร้านยา - ตลาดราตรีฮาลอง
 B/L/D
 โรงแรม NEWSTAR HALONG HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง - ฮานอย - ร้านหยก - ถนน36สาย - กรุงเทพฯ
  B/L/D
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ