ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน บิน TW_ITCST

ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน บิน TW_ITCST
วันที่ 1     ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2     สนามบินนานาชาติแทกู - วัดดงฮวาซา - สวนสนุก E-World - 83 Tower - Magic Art - ถนน Dongseongno
               โรงแรม IN STAR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู - Gyeongju Donggung Palace - หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย - ถ้ำซอกกูรัม 
               ชมเทศกาลดอกซากุระบานที่เมืองคยองจู - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา
               โรงแรม KING  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรินี่เกาหลี) - Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  - Busan Tower 
               Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ - ตลาดนัมโพดง
               โรงแรม KING  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     วัดแฮดงยงกุงซา - แทกู - หมู่บ้านอซกล - ตลาดซอมุน - ถนนสตรีทฟู้ด - Super Market - สนามบินนานาชาติแทกู
รหัสทัวร์:
KR_TW00002
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Tway
เข้าชม:
429

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป TW106 ขากลับ TW105

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 03 - 07 เม.ย. 62 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500 Tway
booking 06 - 10 เม.ย. 62 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 Tway
booking 09 - 13 เม.ย. 62 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Tway
booking 12 - 16 เม.ย. 62 24,888 24,888 24,888 5,000 4,500 Tway
booking 13 - 17 เม.ย. 62 24,888 24,888 24,888 5,000 4,500 Tway
booking 14 - 18 เม.ย. 62 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500 Tway
booking 19 - 23 เม.ย. 62 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 Tway
booking 24 - 28 เม.ย. 62 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 Tway
booking 26 - 30 เม.ย. 62 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 Tway

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินนานาชาติแทกู - วัดดงฮวาซา - สวนสนุก E-World - 83 Tower - Magic Art - ถนน Dongseongno
 -/L/D 
  โรงแรม IN STAR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู - Gyeongju Donggung Palace - หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย - ถ้ำซอกกูรัม
ชมเทศกาลดอกซากุระบานที่เมืองคยองจู - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา

 B/L/D 
  โรงแรม KING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรินี่เกาหลี) - Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - Busan Tower
Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ - ตลาดนัมโพดง

 B/L/D 
  โรงแรม KING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  

วันที่ 5  วัดแฮดงยงกุงซา - แทกู - หมู่บ้านอซกล - ตลาดซอมุน - ถนนสตรีทฟู้ด - Super Market - สนามบินนานาชาติแทกู
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ