ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Nagoya Kyoto Shirakawago 4 วัน 3 คืน บิน SL_PROST

ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Nagoya Kyoto Shirakawago 4 วัน 3 คืน บิน SL_PROST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ
               โรงแรม HASHIMA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2     เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ - อิออนโอกากิ
               โรงแรม HASHIMA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     ทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
               โรงแรม NAGOYA  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     ถ่ายรูปกับหอคอยนาโกย่า ช้อปปิ้ง JAZZ DREAM OUTLET

รหัสทัวร์:
JP_SL00006
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
216

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL310 ขากลับ SL311

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01-04 เมษายน 2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 04-07 เมษายน 2562 28,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 05-08 เมษายน 2562 29,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 07-10 เมษายน 2562 28,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 08-11 เมษายน 2562 29,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 15-18 เมษายน 2562 30,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 18-21 เมษายน 2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 19-22 เมษายน 2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 21-24 เมษายน 2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 22-25 เมษายน 2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 26-29 เมษายน 2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 09-12 พฤษภาคม 2562 26,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 10-13 พฤษภาคม 2562 26,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 12-15 พฤษภาคม 2562 26,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 13-16 พฤษภาคม 2562 26,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 19-22 พฤษภาคม 2562 26,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 20-23 พฤษภาคม 2562 26,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 26-29 พฤษภาคม 2562 26,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 27-30 พฤษภาคม 2562 22,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ -/-/-
 โรงแรม HASHIMA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ - อิออนโอกากิ B/L/-
 โรงแรม HASHIMA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ B/L/-
 โรงแรม NAGOYA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ถ่ายรูปกับหอคอยนาโกย่า ช้อปปิ้ง JAZZ DREAM OUTLET  B/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ