ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Kyoto Nagoya Songkran 5 วัน 4 คืน บิน SL_PROST

ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Kyoto Nagoya Songkran 5 วัน 4 คืน บิน SL_PROST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - มิตซุยเอ้าเลทปาร์ค JAZZ DREAM NAGASHIMA
               โรงแรม GIFU HASHIMA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2     เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ - อิออนโอกากิ
               โรงแรม GIFU HASHIMA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     ชมซากุระย่าน Gujo Hachiman - เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
               โรงแรม TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     ปราสาทนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - เทศกาลไฟ Naba nano sato
               โรงแรม TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     ถ่ายรูปกับหอคอยนาโกย่า - อิออนมอลล์ - สนามบิน 
รหัสทัวร์:
JP_SL00005
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
158

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL310 ขากลับ SL311

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 10 - 14 เม.ย. 62 37,999 0 0 9,000 10,900 Lion Air
booking 11 - 15 เม.ย. 62 39,999 0 0 9,000 10,900 Lion Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - มิตซุยเอ้าเลทปาร์ค JAZZ DREAM NAGASHIMA -/-/- 
 โรงแรม GIFU HASHIMA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ - อิออนโอกากิ B/L/-
 โรงแรม GIFU HASHIMA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ชมซากุระย่าน Gujo Hachiman - เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  B/L/- 
  โรงแรม TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ปราสาทนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - เทศกาลไฟ Naba nano sato B/L/- 
  โรงแรม TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  

วันที่ 5 ถ่ายรูปกับหอคอยนาโกย่า - อิออนมอลล์ - สนามบิน  B/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ