ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Osaka Songkran Festival 6 วัน 4 คืน บิน XW_PROST

ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Osaka Songkran Festival 6 วัน 4 คืน บิน XW_PROST
วันที่ 1     กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2     สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Duty free - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - อุโมงค์ไฟ นาบะนะโนะ ซาโตะ
               โรงแรม GIFU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYA
               โรงแรม GIFU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     เกียวโต - อาราชิยามะ - ป่าไผ่ - ศาลเจ้าเฮอัน - ชงชาแบบญี่ปุ่นศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
               โรงแรม OSAKA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ
               โรงแรม OSAKA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6     สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง
รหัสทัวร์:
JP_XW00007
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Nok Scoot
เข้าชม:
311

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XW112 ขากลับ XW111

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 08 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62 32,888 32,888 32,888 7,000 9,900 Nok Scoot
booking 10 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 36,888 36,888 36,888 7,000 9,900 Nok Scoot
booking 11 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 38,888 38,888 38,888 7,000 9,900 Nok Scoot
booking 13 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 36,888 36,888 36,888 7,000 9,900 Nok Scoot
booking 14 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 34,888 34,888 34,888 7,000 9,900 Nok Scoot
booking 15 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 34,888 34,888 34,888 7,000 9,900 Nok Scoot


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Duty free - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - อุโมงค์ไฟ นาบะนะโนะ ซาโตะ
 -/L/- 
  โรงแรม GIFU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYA
 B/L/- 
  โรงแรม GIFU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  เกียวโต - อาราชิยามะ - ป่าไผ่ - ศาลเจ้าเฮอัน - ชงชาแบบญี่ปุ่นศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 B/L/-
  โรงแรม OSAKA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ
 B/-/- 
  โรงแรม OSAKA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง
 B/-/- 
 ทัวร์ในประเทศ