ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ม่วงอมชมพูววว 5 วัน 3 คืน บิน TR_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ม่วงอมชมพูววว 5 วัน 3 คืน บิน TR_TTNST
วันที่ 1     กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2     สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน 
               หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ออนเช็นธรรมชาติ 
               โรงแรม FUJI SUN RESORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้
               โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
               โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง

รหัสทัวร์:
JP_TR00016
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Scoot Air
เข้าชม:
301

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป TR868 ขากลับ TR869

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07-11 พ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 08-12 พ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 09-13 พ.ค. 2562 20,888 20,888 20,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 10-14 พ.ค. 2562 20,888 20,888 20,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 11-15 พ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 12-16 พ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 13-17 พ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 14-18 พ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 15-19 พ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 16-20 พ.ค. 2562 20,888 20,888 20,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 17-21 พ.ค. 2562 20,888 20,888 20,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 18-22 พ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 19-23 พ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 20-24 พ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 21-25 พ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 22-26 พ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 23-27 พ.ค. 2562 20,888 20,888 20,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 24-28 พ.ค. 2562 20,888 20,888 20,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 25-29 พ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 26-30 พ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 27-31 พ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 28 พ.ค.-01 มิ.ย. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 2562 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 Scoot Air
booking 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 2562 20,888 20,888 20,888 7,900 7,900 Scoot Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ออนเช็นธรรมชาติ

 -/L/D 
  โรงแรม FUJI SUN RESORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้
 B/-/- 
  โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 B/-/- 
  โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  

วันที่ 5  สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ