ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Hokone โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ พิงค์มอส 5D3N บิน XW_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Hokone โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ พิงค์มอส 5D3N บิน XW_ITCST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2     ท่าอากาศยานนาริตะ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ออนเซ็น
               โรงแรม Fuji Resort Hotel  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     ทุ่งพิงค์มอส - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชินจูกุและ Laox Shinjuku - นาริตะ
               โรงแรม Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์
               โรงแรม Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ - ห้างอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
รหัสทัวร์:
JP_XW00006
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Nok Scoot
เข้าชม:
283

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XW102 ขากลับ XW101

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 62 24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 1 - 5 พ.ค. 62 24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 2 - 6 พ.ค. 62 24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 3 - 7 พ.ค. 62 24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 4 - 8 พ.ค. 62 24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 5 - 9 พ.ค. 62 23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 6 - 10 พ.ค. 62 23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 7 - 11 พ.ค. 62 24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 8 - 12 พ.ค. 62 24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 9 - 13 พ.ค. 62 24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 10 - 14 พ.ค. 62 23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 11 - 15 พ.ค. 62 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 12 - 16 พ.ค. 62 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 13 - 17 พ.ค. 62 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 14 - 18 พ.ค. 62 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 15 - 19 พ.ค. 62 24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 16 - 20 พ.ค. 62 24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 17 - 21 พ.ค. 62 24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 18 - 22 พ.ค. 62 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 19 - 23 พ.ค. 62 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 20 - 24 พ.ค. 62 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 21 - 25 พ.ค. 62 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 22 - 26 พ.ค. 62 22,888 22,888 22,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 23 - 27 พ.ค. 62 22,888 22,888 22,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 24 - 28 พ.ค. 62 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 25 - 29 พ.ค. 62 19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 26 - 30 พ.ค. 62 19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 27 - 31 พ.ค. 62 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 62 19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 62 21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 Nok Scoot


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  ท่าอากาศยานนาริตะ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ออนเซ็น
 -/L/D 
  โรงแรม Fuji Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ทุ่งพิงค์มอส - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชินจูกุและ Laox Shinjuku - นาริตะ
 B/L/- 
  โรงแรม Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์
 B/-/- 
  โรงแรม Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรือระดับเทียบเท่า

  

วันที่ 5  วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ - ห้างอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ