ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิบัน 4วัน 3คืน บิน VJ_ITCST

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิบัน 4วัน 3คืน บิน VJ_ITCST
วันที่ 1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยาน นอยไบ ฮานอย
               โรงแรม Delight Hanoi หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2     ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - น้ำตก Silver Water Fall - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat - ตลาดคนเดินซาปา
               โรงแรม Q Sapa // Chapa Dew Sapa หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     ตลาดชาวเขาซาปา - พิชิตหลังคาอินโดจีน(ฟานซิปัน) - ลาวไก - ตลาด Coc Leu (ตลาดชายแดน เวียดนาม-จีน) 
               ฮานอย - ช้องปิ้งถนน 36 สาย
               โรงแรม Delight Hanoi หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - เจดีย์เสาเดี่ยว - สนามบินสุวรรณภูมิ
รหัสทัวร์:
VN_VJ00017
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
255

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VJ902 ขากลับ VJ901

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 62 11,888 11,888 11,888 2,500 2,500 VietJet Air
booking 7 - 10 มี.ค. 62 11,888 11,888 11,888 2,500 2,500 VietJet Air
booking 14 - 17 มี.ค. 62 11,888 11,888 11,888 2,500 2,500 VietJet Air
booking 21 - 24 มี.ค. 62 11,888 11,888 11,888 2,500 2,500 VietJet Air
booking 28 - 31 มี.ค. 62 11,888 11,888 11,888 2,500 2,500 VietJet Air
booking 04 - 07 เม.ย. 62 11,888 11,888 11,888 2,500 2,500 VietJet Air
booking 05 - 08 เม.ย. 62 11,888 11,888 11,888 2,500 2,500 VietJet Air
booking 06 - 09 เม.ย. 62 12,888 12,888 12,888 2,500 2,500 VietJet Air
booking 11 - 14 เม.ย. 62 16,888 15,888 15,888 2,500 2,500 VietJet Air
booking 12 - 15 เม.ย. 62 16,888 15,888 15,888 2,500 2,500 VietJet Air
booking 13 - 16 เม.ย. 62 16,888 15,888 15,888 2,500 2,500 VietJet Air
booking 14 - 17 เม.ย. 62 15,888 14,888 14,888 2,500 2,500 VietJet Air
booking 25 - 28 เม.ย. 62 11,888 11,888 11,888 2,500 2,500 VietJet Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

 

วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยาน นอยไบ ฮานอย -/-/D
 โรงแรม Delight Hanoi หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - น้ำตก Silver Water Fall - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat - ตลาดคนเดินซาปา B/L/D
 โรงแรม Q Sapa / Chapa Dew Sapa หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ตลาดชาวเขาซาปา - พิชิตหลังคาอินโดจีน(ฟานซิปัน) - ลาวไก - ตลาด Coc Leu (ตลาดชายแดน เวียดนาม-จีน)
ฮานอย - ช้องปิ้งถนน 36 สาย
 B/L/D
 โรงแรม Delight Hanoi หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - เจดีย์เสาเดี่ยว - สนามบินสุวรรณภูมิ  B/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ