ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วัน 3คืน บิน TG_PROST

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วัน 3คืน บิน TG_PROST
วันที่ 1     กรุงเทพ - ฮานอย - ซาปา - หุบเขาปากมังกร - ตลาด Love Market
              โรงแรม Holiday sapa Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2     ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ
               โรงแรม Delight Hotel Hanoi หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - ฮาลอง
               โรงแรม New Star Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ - ฮานอย - กรุงเทพ
รหัสทัวร์:
VN_TG00001
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
216

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG560 ขากลับ TG565

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 23-26 ก.พ.62 13,900 13,900 13,900 0 3,500 Thai Airway
booking 02-05 มี.ค.62 13,900 13,900 13,900 0 3,500 Thai Airway
booking 09-12 มี.ค.62 13,900 13,900 13,900 0 3,500 Thai Airway
booking 16-19 มี.ค.62 13,900 13,900 13,900 0 3,500 Thai Airway
booking 23-26 มี.ค.62 13,900 13,900 13,900 0 3,500 Thai Airway
booking 30 มี.ค.-2 เม.ย.62 13,900 13,900 13,900 0 3,500 Thai Airway
booking 20-23 เม.ย.62 13,900 13,900 13,900 0 3,500 Thai Airway
booking 27-30 เม.ย.62 13,900 13,900 13,900 0 3,500 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

 

วันที่ 1  กรุงเทพ - ฮานอย - ซาปา - หุบเขาปากมังกร - ตลาด Love Market -/L/D 
 โรงแรม Holiday sapa Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ B/L/D
 โรงแรม Delight Hotel Hanoi หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - ฮาลอง B/L/D
  โรงแรม New Star Hotel หรือระดับเทียบเท่า

  

วันที่ 4  ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ - ฮานอย - กรุงเทพ B/L/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ