ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม EASY AWESOME DALAT SAIGON 4 วัน 3 คืน บิน VZ_CUCST

ทัวร์เวียดนาม EASY AWESOME DALAT SAIGON 4 วัน 3 คืน บิน VZ_CUCST
วันที่ 1    กรุงเทพฯ - สนามบินเมืองดาลัด - นั่งรถราง - น้ำตกดาลันทา - เคเบิลคาร์ - วัดตั๊กลาม 
             สวนกาแฟขี้ชะมด - สวนดอกไฮเดรนเยีย
             โรงแรม La Sapinette Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2    ดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - พระราชวังฤดูร้อน - บ้านเพี้ยน - เมืองริมทะเลมุยเน่
             โรงแรม Peace Resort หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3    มุยเน่ - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - เมืองโฮจิมินห์
             โรงแรม THIEN TUNG HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 4    เมืองโฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ไปรษณีย์กลาง - ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 
              ตลาดเบนถัน - พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ 
รหัสทัวร์:
VN_VJ00014
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
179

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VZ940 ขากลับ VJ805

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 20 - 23 ก.พ.62 11,900 11,900 11,900 6,900 3,500 VietJet Air
booking 27 ก.พ. - 02 มี.ค.62 11,900 11,900 11,900 6,900 3,500 VietJet Air
booking 06 - 09 มี.ค. 62 11,900 11,900 11,900 6,900 3,500 VietJet Air
booking 10 - 13 มี.ค. 62 11,900 11,900 11,900 6,900 3,500 VietJet Air
booking 13 - 16 มี.ค. 62 11,900 11,900 11,900 6,900 3,500 VietJet Air
booking 17 - 20 มี.ค.62 11,900 11,900 11,900 6,900 3,500 VietJet Air
booking 20 - 23 มี.ค.62 11,900 11,900 11,900 6,900 3,500 VietJet Air
booking 24 - 27 มี.ค.62 11,900 11,900 11,900 6,900 3,500 VietJet Air
booking 27 - 30 มี.ค.62 11,900 11,900 11,900 6,900 3,500 VietJet Air
booking 31 มี.ค. - 03 เม.ย.62 11,900 11,900 11,900 6,900 3,500 VietJet Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินเมืองดาลัด - นั่งรถราง - น้ำตกดาลันทา - เคเบิลคาร์ - วัดตั๊กลาม
สวนกาแฟขี้ชะมด - สวนดอกไฮเดรนเยีย
 -/L/D 
 โรงแรม La Sapinette Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  ดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - พระราชวังฤดูร้อน - บ้านเพี้ยน - เมืองริมทะเลมุยเน่ B/L/D
 โรงแรม Peace Resort หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 มุยเน่ - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - เมืองโฮจิมินห์ B/L/D
  โรงแรม THIEN TUNG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  

วันที่ 4  เมืองโฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ไปรษณีย์กลาง - ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ตลาดเบนถัน - พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ
 B/L/-