ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี BUSAN CHERRY BLOSSOM FESTIVAL 5 วัน 3 คืน บิน ZE_ZEST

ทัวร์เกาหลี BUSAN CHERRY BLOSSOM FESTIVAL 5 วัน 3 คืน บิน ZE_ZEST

วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)

วันที่ 2     เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติกิมแฮ) - สถานีรถไฟคยองฮวา เทศกาลดอกซากุระจินแฮ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดปลาจากัลชิ 
              โรงแรม ARBAN CITY HOTEL / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     ชมเทศกาลดอกยูแช - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู - ถนนซัมยอนอิลบอนกา 
              โรงแรม ARBAN CITY HOTEL / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     SONGDO SKY WALK - คอสเมติค - หาดแฮอุนแด - สะพานควางอัน - ดิวตี้ฟรี - ย่านนัมโพดง
              โรงแรม ARBAN CITY HOTEL / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - อุทยานธรรมชาติแทจงแด - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินนานาชาติกิมแฮ 
               กรุงเทพฯ (สนามบินานาชาติสุวรรณภูมิ)
รหัสทัวร์:
KR_ZE00004
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Eastar Jet
เข้าชม:
147

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป ZE922 ขากลับ ZE921

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 03 - 07 เม.ย. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Eastar Jet
booking 04 - 08 เม.ย. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Eastar Jet
booking 05 - 09 เม.ย. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Eastar Jet


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติกิมแฮ) - สถานีรถไฟคยองฮวา เทศกาลดอกซากุระจินแฮ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดปลาจากัลชิ
 -/L/D 
  โรงแรม ARBAN CITY HOTEL / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ชมเทศกาลดอกยูแช - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู - ถนนซัมยอนอิลบอนกา
 B/L/D 
  โรงแรม ARBAN CITY HOTEL / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 SONGDO SKY WALK - คอสเมติค - หาดแฮอุนแด - สะพานควางอัน - ดิวตี้ฟรี - ย่านนัมโพดง
 B/L/- 
  โรงแรม ARBAN CITY HOTEL / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  

วันที่ 5  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - อุทยานธรรมชาติแทจงแด - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินนานาชาติกิมแฮ - กรุงเทพฯ (สนามบินานาชาติสุวรรณภูมิ)
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ