ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม Easy Elegance In Bana Hill 4 วัน 3 คืน บิน VZ_CUCST

ทัวร์เวียดนาม Easy Elegance In Bana Hill 4 วัน 3 คืน บิน VZ_CUCST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - สนามบินเมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก 
               โรงแรม DANANG GOLDEN BAY หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2     นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ - เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ - สวนดอกไม้ - สะพานทองโกลเด้น บริดจ์  
               เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ - เมืองเว้ - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม
               โรงแรม Thanh Lich Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     วัดเจดีย์เทียนมู่ - พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - ดานัง
               โรงแรม DANANG GOLDEN BAY หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - หมู่บ้านหินอ่อน - ทะเลสาบสีเขียว - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
VN_VJ00013
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
183

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VZ962 ขากลับ VZ963

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 10 – 13 ก.พ. 62 11,900 11,900 11,900 6,900 4,500 VietJet Air
booking 14 – 17 ก.พ. 62 13,900 13,900 13,900 6,900 4,500 VietJet Air
booking 17 – 20 ก.พ. 62 13,900 13,900 13,900 6,900 4,500 VietJet Air
booking 21 – 24 ก.พ. 62 13,900 13,900 13,900 6,900 4,500 VietJet Air
booking 24 – 27 ก.พ. 62 12,900 12,900 12,900 6,900 4,500 VietJet Air
booking 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 62 13,900 13,900 13,900 6,900 4,500 VietJet Air
booking 03 – 06 มี.ค. 62 12,900 12,900 12,900 6,900 4,500 VietJet Air
booking 07 – 10 มี.ค. 62 13,900 13,900 13,900 6,900 4,500 VietJet Air
booking 10 – 13 มี.ค. 62 12,900 12,900 12,900 6,900 4,500 VietJet Air
booking 14 – 17 มี.ค. 62 13,900 13,900 13,900 6,900 4,500 VietJet Air
booking 17 – 20 มี.ค. 62 12,900 12,900 12,900 6,900 4,500 VietJet Air
booking 21 – 24 มี.ค. 62 13,900 13,900 13,900 6,900 4,500 VietJet Air
booking 24 – 27 มี.ค. 62 12,900 12,900 12,900 6,900 4,500 VietJet Air
booking 27 – 30 มี.ค. 62 12,900 12,900 12,900 6,900 4,500 VietJet Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ สวนดอกไม้ สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ เมืองเว้ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเจดีย์เทียนมู่ พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน นั่งเรือกระด้ง เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ดานัง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน หมู่บ้านหินอ่อน ทะเลสาบสีเขียว


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินเมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก
 -/-/D
 โรงแรม DANANG GOLDEN BAY หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ - เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ - สวนดอกไม้ - สะพานทองโกลเด้น บริดจ์
เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ - เมืองเว้ - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม

 B/L/D
  โรงแรม Thanh Lich Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3วัดเจดีย์เทียนมู่ - พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - ดานัง
 B/L/D
  โรงแรม DANANG GOLDEN BAY หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - หมู่บ้านหินอ่อน - ทะเลสาบสีเขียว - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ
 B/L/D
 

ทัวร์ในประเทศ