ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Nagoya Shirakawago Sakura Blossom 4วัน 3คืน บิน SL_PROST

ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Nagoya Shirakawago Sakura Blossom 4วัน 3คืน บิน SL_PROST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า 
            สวนสาธารณะ MEIJO PARK-AEON NAGOYA 
            โรงแรม TOYOKO INN GIFUHASHIMA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2  ชมซากุระย่าน Gujo Hachiman - เมืองทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินยะ 
            ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
            โรงแรม TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3   อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวัน
            โรงแรม TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4  วัดโอสึคันนง - DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET - สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า 
            สนามบินดอนเมือง
รหัสทัวร์:
JP_SL00004
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
313

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL310 ขากลับ SL311

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 21-24 มี.ค.2562 24,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 22-25 มี.ค.2562 25,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 24-27 มี.ค.2562 25,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 25-28 มี.ค.2562 26,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 28-31 มี.ค.2562 26,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 29 มี.ค.-01 เม.ย.2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 31 มี.ค.-03 เม.ย.2562 26,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 01-04 เม.ย.2562 26,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 04-07 เม.ย.2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 05-08 เม.ย.2562 28,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 07-10 เม.ย.2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 08-11 เม.ย.2562 28,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สวนสาธารณะ MEIJO PARK-AEON NAGOYA 
 -/-/-
 โรงแรม TOYOKO INN GIFUHASHIMA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2ชมซากุระย่าน Gujo Hachiman - เมืองทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 B/L/- 
  โรงแรม TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวัน
 B/-/-
  โรงแรม TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4วัดโอสึคันนง - DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET - สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง
 B/-/-
 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ