ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน บิน VZ_ST

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน บิน VZ_ST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - สนามบินเมืองดานัง - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - ช้อปปิ้งตลาดตองบา - ล่องเรือมังกร
              โรงแรม GREEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2     วัดเจดีย์เทียนมู่ - พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน - เทือกเขาบาน่าฮิลล์ - นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ 
               เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ สวนดอกไม้ - สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ - พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์
              โรงแรม MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ - วัดลินห์อึ๋ง - นั่งเรือกระด้ง - เมืองฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - ดานัง
              โรงแรม KAY DANANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     ช้อปปิ้งตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพ ฯ
รหัสทัวร์:
VN_VJ00012
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
228

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VZ960 ขากลับ VZ961

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 62 13,900 13,900 13,900 0 3,500 VietJet Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ช้อปปิ้งตลาดตองบา ล่องเรือมังกร วัดเจดีย์เทียนมู่ พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน เทือกเขาบาน่าฮิลล์ นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ สวนดอกไม้ สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ สวนสนุกบาน่าฮิลล์ วัดลินห์อึ๋ง นั่งเรือกระด้ง เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ดานัง ตลาดฮาน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินเมืองดานัง - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - ช้อปปิ้งตลาดตองบา - ล่องเรือมังกร
 -/L/D
 โรงแรม GREEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2วัดเจดีย์เทียนมู่ - พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน - เทือกเขาบาน่าฮิลล์ - นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์
เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ - สวนดอกไม้ - สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ - พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์

 B/L/D 
  โรงแรม TSUGAIKE KOGEN  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ - วัดลินห์อึ๋ง - นั่งเรือกระด้ง - เมืองฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - ดานัง
 B/L/D
  โรงแรม KAY DANANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4ช้อปปิ้งตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพ ฯ
 B/-/-
 

ทัวร์ในประเทศ