ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Nagoya Shirakawago Japan Alps 4วัน 3คืน บิน SL_PROST

ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Nagoya Shirakawago Japan Alps 4วัน 3คืน บิน SL_PROST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ
           โรงแรม HASHIMA GIFU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขาทาเทยาม่า - กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์) 
           โรงแรม TSUGAIKE KOGEN  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3  ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก) - เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
           โรงแรม NAGOYA  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4  ถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า - JAZZ DREAM OUTLET - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง
รหัสทัวร์:
JP_SL00003
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
521

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL310 ขากลับ SL311

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 15-18 เม.ย.2562 32,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 18-21 เม.ย.2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 19-22 เม.ย.2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 21-24 เม.ย.2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 22-25 เม.ย.2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 26-29 เม.ย.2562 29,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 09-12 พ.ค.2562 29,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 10-13 พ.ค.2562 28,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 12-15 พ.ค.2562 28,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 13-16 พ.ค.2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 19-22 พ.ค.2562 28,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 20-23 พ.ค.2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 26-29 พ.ค.2562 28,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 27-30 พ.ค.2562 24,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 31 พ.ค.-03 มิ.ย.2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 06-09 มิ.ย.2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 07-10 มิ.ย.2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 13-16 มิ.ย.2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 14-17 มิ.ย.2562 27,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ
 -/-/-
 โรงแรม HASHIMA GIFU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขาทาเทยาม่า - กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์)
 B/L/D 
  โรงแรม TSUGAIKE KOGEN  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก) - เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 B/L/-
  โรงแรม NAGOYA  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4ถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า - JAZZ DREAM OUTLET - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง
 B/-/-
 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ