ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Nagoya Takayama Shirakawago 4วัน 3คืน บิน SL_PROST

ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Nagoya Takayama Shirakawago 4วัน 3คืน บิน SL_PROST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ
            โรงแรม HASHIMA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2  ทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - DUTY FREE - ช้อปปิ้ง SAKAE
            โรงแรม NAGOYA  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3  อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวัน
            โรงแรม NAGOYA  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4  JAZZ DREAM OUTLET - สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง

รหัสทัวร์:
JP_SL00002
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
224

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL310 ขากลับ SL311

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 08-11 มี.ค.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 10-13 มี.ค.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 11-14 มี.ค.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 17-20 มี.ค.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 18-21 มี.ค.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 24-27 มี.ค.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 25-28 มี.ค.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 31 มี.ค.-03 เม.ย.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 01-04 เม.ย.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 07-10 เม.ย.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 08-11 เม.ย.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 15-18 เม.ย.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 21-24 เม.ย.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 22-25 เม.ย.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 03-06 พ.ค.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 10-13 พ.ค.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air
booking 17-20 พ.ค.2562 19,999 0 0 7,000 8,900 Lion Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ
 -/-/-
 โรงแรม HASHIMA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2ทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - DUTY FREE - ช้อปปิ้ง SAKAE
 B/L/- 
  โรงแรม NAGOYA  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวัน
 B/-/-
  โรงแรม NAGOYA  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4JAZZ DREAM OUTLET - สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง
 B/-/-
 

ทัวร์ในประเทศ