ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน บิน PG_BNST

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน บิน PG_BNST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - นั่งรถสู่พุกาม - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
              โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2     พุกาม - ทะเลเจดีย์ - เจดีย์ชเวซานดอว์ - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล
              โรงแรม HOTEL YI LINK MANDALAY หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     มัณฑะเลย์ - เที่ยวเมืองมิงกุน - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ล่องแม่น้ำอิระวดี - ระฆังมิงกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์ 
              พระราชวังไม้สักชเวนานจอง             
              โรงแรม HOTEL YI LINK MANDALAY หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ 
รหัสทัวร์:
MM_PG00004
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Bangkok Airways
เข้าชม:
74

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป PG709 ขากลับ PG710

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 05 มี.ค. 62 13,900 13,500 12,900 0 3,500 Bangkok Airways
booking 08 - 11 มี.ค. 62 13,900 13,500 12,900 0 3,500 Bangkok Airways
booking 15 - 18 มี.ค. 62 13,900 13,500 12,900 0 3,500 Bangkok Airways
booking 22 - 25 มี.ค. 62 13,900 13,500 12,900 0 3,500 Bangkok Airways
booking 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 62 13,900 13,500 12,900 0 3,500 Bangkok Airways
booking 05 - 08 เม.ย. 62 15,900 15,500 14,900 0 3,500 Bangkok Airways
booking 12 - 15 เม.ย. 62 15,900 15,500 14,900 0 3,500 Bangkok Airways
booking 13 - 16 เม.ย. 62 15,900 15,500 14,900 0 3,500 Bangkok Airways
booking 14 - 17 เม.ย. 62 15,900 15,500 14,900 0 3,500 Bangkok Airways
booking 19 - 22 เม.ย. 62 13,900 13,500 12,900 0 3,500 Bangkok Airways
booking 26 - 29 เม.ย. 62 15,900 15,500 14,900 0 3,500 Bangkok Airways


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - นั่งรถสู่พุกาม - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
 -/-/D
 โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2พุกาม - ทะเลเจดีย์ - เจดีย์ชเวซานดอว์ - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล
 B/L/D 
  โรงแรม HOTEL YI LINK MANDALAY หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3มัณฑะเลย์ - เที่ยวเมืองมิงกุน - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ล่องแม่น้ำอิระวดี - ระฆังมิงกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์ 
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

 B/L/D
  โรงแรม HOTEL YI LINK MANDALAY หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ
 B/-/-