ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer In Korea 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer In Korea 5วัน 3คืน บิน LJ_ST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

วันที่ 2  สนามบินอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ชื่อดัง (แลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ ) 
            ประสบการณ์ใหม่!! การปั่นจักรยานเรียลไบค์ บนรางรถไฟ
            โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ SUNSHINE HOTEL ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 3  ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!!) 
            พาท่าน ชมดอกกุหลาบไฟ ( LED ROSE GARDEN)
            โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 4  น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก 
            ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
            โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 5  ศูนย์โสมเกาหลี - ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - พลอยอเมทิส 
            ร้านละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
KR_LJ00039
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
731

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ002 ขากลับ LJ001

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01-05 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 02-06 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 03-07 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 04-08 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 05-09 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 06-10 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 07-11 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 08-12 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 09-13 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 10-14 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 11-15 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 12-16 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 13-17 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 14-18 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 15-19 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 16-20 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 17-21 พ.ค.2562 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 19-23 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 20-24 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 21-25 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 22-26 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 23-27 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 25-29 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 26-30 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 27-31 พ.ค.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 28 พ.ค.-01 มิ.ย.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 29 พ.ค.-02 มิ.ย.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 30 พ.ค.-03 มิ.ย.2562 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 01-05 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 02-06 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 04-08 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 05-09 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 07-11 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 08-12 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 10-14 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 12-16 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 14-18 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 15-19 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 16-20 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 19-23 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 20-24 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 22-24 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 23-27 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 25-29 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 26-30 มิ.ย.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 28 มิ.ย.-02 ก.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 29 มิ.ย.-03 ก.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 02-06 ก.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 03-07 ก.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 04-08 ก.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 06-10 ก.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 08-12 ก.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 10-14 ก.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 11-15 ก.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 13-17 ก.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 14-18 ก.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 16-20 ก.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 17-21 ก.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 21-25 ส.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 22-26 ส.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 24-28 ส.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 25-29 ส.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 27-31 ส.ค.2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 28 ส.ค.-01 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 31 ส.ค.-04 ก.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 01-05 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 02-06 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 03-07 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 04-08 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 05-09 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 07-11 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 08-12 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 09-13 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 10-14 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 11-15 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 13-17 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 14-18 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 15-19 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 16-20 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 17-21 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 19-23 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 20-24 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 21-25 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 22-26 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 23-27 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 25-29 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 26-30 ก.ย.2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 27 ก.ย.-01 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 28 ก.ย.-02 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 29 ก.ย.-03 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ชื่อดัง (แลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ )
ประสบการณ์ใหม่!! การปั่นจักรยานเรียลไบค์ บนรางรถไฟ

 -/L/D 
  โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ SUNSHINE HOTEL ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วันที่ 3  ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!!) พาท่าน ชมดอกกุหลาบไฟ ( LED ROSE GARDEN)
 B/-/D 
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 4 น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี  
ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )

 B/L/D 
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

  

วันที่ 5  ศูนย์โสมเกาหลี - ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - พลอยอเมทิส - ร้านละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ