ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ 3 วัน 2 คืน บิน FD_BNST

ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ 3 วัน 2 คืน บิน FD_BNST
วันที่ 1   กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - วัดกุสินารา
            โรงแรม HOTEL YI LINK MANDALAY หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2   มัณฑะเลย์ - สนามบินเฮโฮ - รัฐฉาน - ทะเลสาบอินเล - วัดพองดออู - หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม 
            ชมสวนเกษตรลอยน้ำ - วัดแมวลอดห่วง
            โรงแรม SKY LAKE INLE  RESORT หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3   เฮโฮ - มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
MM_FD00012
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
80

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD244 ขากลับ FD245

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 02 - 04 ก.พ. 62 18,900 18,500 17,900 0 3,500 Air Asia
booking 16 - 18 ก.พ. 62 18,900 18,500 17,900 0 3,500 Air Asia
booking 23 - 25 ก.พ. 62 17,900 17,500 16,900 0 3,500 Air Asia
booking 02 - 04 มี.ค. 62 16,900 16,500 15,900 0 3,500 Air Asia
booking 16 - 18 มี.ค. 62 16,900 16,500 15,900 0 3,500 Air Asia
booking 30 - 01 เม.ย. 62 16,900 16,500 15,900 0 3,500 Air Asia
booking 06 - 08 เม.ย. 62 19,900 19,500 18,900 0 3,500 Air Asia
booking 13 - 15 เม.ย. 62 19,900 19,500 18,900 0 3,500 Air Asia
booking 14 - 16 เม.ย. 62 19,900 19,500 18,900 0 3,500 Air Asia
booking 27 - 29 เม.ย. 62 16,900 15,900 15,900 0 3,500 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - วัดกุสินารา
 -/-/D 
 โรงแรม HOTEL YI LINK MANDALAY หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2มัณฑะเลย์ - สนามบินเฮโฮ - รัฐฉาน - ทะเลสาบอินเล - วัดพองดออู - หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม - ชมสวนเกษตรลอยน้ำ 
วัดแมวลอดห่วง

 B/L/D 
  โรงแรม SKY LAKE INLE RESORT หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3เฮโฮ - มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ
 B/L/-