ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA MATSUMOTO KYOTO ซุปตาร์ กิโมโน 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA MATSUMOTO KYOTO ซุปตาร์ กิโมโน 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1  กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2  สนามบินชูบุเซ็นแทรร์  - เมืองนาโกย่า - วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านโอสุ 
            เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ
           โรงแรม Matsumoto Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) - เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ 
            เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
            โรงแรม Toyoko Inn Nagoya Sakae หรือระดับเทียบเท่า

วันที่4  เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
          อาราซิยาม่า - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
          โรงแรม Toyoko Inn Nagoya Sakae หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5  เมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_XJ00039
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
231

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ638 ขากลับ XJ639

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 10-14 ม.ค.2562 19,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17-21 ม.ค.2562 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 31 ม.ค.-04 ก.พ.2562 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 01-05 ก.พ.2562 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 07-11 ก.พ.2562 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08-12 ก.พ.2562 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13-17 ก.พ.2562 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21-25 ก.พ.2562 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22-26 ก.พ.2562 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06-10 มี.ค.2562 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13-17 มี.ค.2562 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14-18 มี.ค.2562 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17-21 มี.ค.2562 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21-25 มี.ค.2562 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X

คำที่เกี่ยวข้อง :

เมืองนาโกย่า วัดโอสุคันนอน ช้อปปิ้งย่านโอสุ เมืองมัตสึโมโต้ ถนนนาคามาชิ ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองนากาโน่ ชมลิงแช่ออนเซ็น หุบเขาจิโกคุดานิ เมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ เมืองเกียวโต แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮอัน การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น อาราซิยาม่า สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินชูบุเซ็นแทรร์  - เมืองนาโกย่า - วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านโอสุ - เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ
 -/-/- 
  โรงแรม Matsumoto Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) - เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 B/L/- 
  โรงแรม Toyoko Inn Nagoya Sakae หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - อาราซิยาม่า - สวนป่าไผ่
สะพานโทเก็ตสึเคียว

 B/L/- 
  โรงแรม Toyoko Inn Nagoya Sakae หรือระดับเทียบเท่า

  

วันที่ 5  เมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ