ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส 5วัน 3คืน บิน SL_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส 5วัน 3คืน บิน SL_TTNST
วันที่ 1     สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2     สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองเปปปุ - บ่อน้ำผุร้อนขุมนรกทั้ง 8 - เมืองคุมาโมตะ 
               ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองนางาซากิ
               โรงแรม Marine world Nagasaki or similar หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 3     อิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองนางาซากิ หรือ อิสระเต็มวัน ณ สวนสนุกเฮาส์เทนบอช 
              โรงแรม Marine world Nagasaki or similar หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 4     เมืองซากะ -  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - ฟูกุโอกะ
              ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี - ห้างคาแนลซิตี้
              โรงแรม SAGA comfort or Karatsu หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_SL00001
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
1,063

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL314 ขากลับ SL315

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 23-27 มี.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 24-28 มี.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 25-29 มี.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 26-30 มี.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 27-31 มี.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 28 มี.ค.-01 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 29 มี.ค.-02 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 30 มี.ค.-03 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 31 มี.ค.-04 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 01-05 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 02-06 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 03-07 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 04-08 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 05-09 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 06-10 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 07-11 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 08-12 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 09-13 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 10-14 เม.ย.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 11-15 เม.ย.2562 28,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 12-16 เม.ย.2562 29,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 13-17 เม.ย.2562 28,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 14-18 เม.ย.2562 27,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 15-19 เม.ย.2562 26,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 16-20 เม.ย.2562 26,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 17-21 เม.ย.2562 26,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 18-22 เม.ย.2562 26,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 19-23 เม.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 20-24 เม.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 21-25 เม.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 22-26 เม.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 11-15 พ.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 12-16 พ.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 14-18 พ.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 15-19 พ.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 16-20 พ.ค.2562 19,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 21-25 พ.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 22-26 พ.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 23-27 พ.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 24-28 พ.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 25-29 พ.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 26-30 พ.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 28 พ.ค.-01 มิ.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 29 พ.ค.-02 มิ.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 30 พ.ค.-03 มิ.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 31 พ.ค.-04 มิ.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 01-05 มิ.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 07-11 มิ.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 08-12 มิ.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 14-18 มิ.ย.2562 19,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 15-19 มิ.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 21-25 มิ.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 22-26 มิ.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 28 มิ.ย.-02 ก.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 29 มิ.ย.-03 ก.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 05-09 ก.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 06-10 ก.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 12-16 ก.ค.2562 26,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 13-17 ก.ค.2562 26,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 26-30 ก.ค.2562 26,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 27-31 ก.ค.2562 26,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 09-13 ส.ค.2562 26,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 10-14 ส.ค.2562 26,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 16-20 ส.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 17-21 ส.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 23-27 ส.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 24-28 ส.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 30 ส.ค.-03 ก.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 31 ส.ค.-04 ก.ย.2562 19,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 06-10 ก.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 07-11 ก.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 13-17 ก.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 14-18 ก.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 20-24 ก.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 21-25 ก.ย.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 27 ก.ย.-01 ต.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 28 ก.ย.-02 ต.ค.2562 22,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 01-05 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 02-06 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 03-07 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 04-08 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 05-09 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 06-10 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 07-11 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 08-12 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 09-13 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 10-14 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 11-15 ต.ค.2562 28,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 12-16 ต.ค.2562 28,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 13-17 ต.ค.2562 28,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 14-18 ต.ค.2562 28,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 15-19 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 16-20 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 17-21 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 18-22 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 19-23 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 20-24 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 21-25 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 22-26 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 23-27 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 24-28 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 25-29 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air
booking 26-30 ต.ค.2562 25,888 0 0 0 7,900 Lion Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง 
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองเปปปุ - บ่อน้ำผุร้อนขุมนรกทั้ง 8 - เมืองคุมาโมตะ - ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองนางาซากิ
 -/L/- 
  โรงแรม Marine world Nagasaki or similar หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 3  อิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองนางาซากิ หรือ อิสระเต็มวัน ณ สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
 B/-/- 
  โรงแรม Marine world Nagasaki or similar หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 เมืองซากะ -  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - ฟูกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี - ห้างคาแนลซิตี้
 B/-/- 
  โรงแรม SAGA comfort or Karatsu หรือระดับเทียบเท่า

  

วันที่ 5  สนามบินฟูกุโอกะ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ