ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1     กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2     สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคะคุจิ 
               นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
               โรงแรม Toyoko Inn Nagoya หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3      นาโกย่า - ศาลเจ้าอัตสึตะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองอิงะ
               โรงแรม Ueno Flex Hotel Iga หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4      ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า
               ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
               โรงแรม Universal Hotel Reborn หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5      สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_XJ00038
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
265

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ612 ขากลับ XJ613

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 27-31 มี.ค. 2562 26,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 มี.ค.-01 เม.ย.2562 26,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 29 มี.ค.-02 เม.ย.2562 26,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 มี.ค.-03 เม.ย.2562 26,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 31 มี.ค.-04 เม.ย.2562 26,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 01-05 เม.ย.2562 26,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 02-06 เม.ย.2562 26,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 03-07 เม.ย.2562 27,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 04-08 เม.ย.2562 27,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 05-09 เม.ย.2562 27,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06-10 เม.ย.2562 27,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 07-11 เม.ย.2562 27,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08-12 เม.ย.2562 27,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 09-13 เม.ย.2562 30,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10-14 เม.ย.2562 32,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 11-15 เม.ย.2562 35,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13-17 เม.ย.2562 35,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14-18 เม.ย.2562 32,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 15-19 เม.ย.2562 27,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16-20 เม.ย.2562 27,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17-21 เม.ย.2562 27,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18-22 เม.ย.2562 27,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 19-23 เม.ย.2562 27,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20-24 เม.ย.2562 26,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21-25 เม.ย.2562 26,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22-26 เม.ย.2562 26,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06-10 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 07-11 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08-12 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 09-13 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10-14 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 11-15 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 12-16 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13-17 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14-18 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 15-19 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16-20 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17-21 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18-22 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 19-23 พ.ค.2562 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20-24 พ.ค.2562 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21-25 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22-26 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 23-27 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24-28 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 25-29 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26-30 พ.ค.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27-31 พ.ค.2562 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 พ.ค.-01 มิ.ย.2562 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 29 พ.ค.-02 มิ.ย.2562 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 พ.ค.-03 มิ.ย.2562 20,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคะคุจิ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 -/L/- 
  โรงแรม Toyoko Inn Nagoya หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  นาโกย่า - ศาลเจ้าอัตสึตะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองอิงะ
 B/L/- 
  โรงแรม Ueno Flex Hotel Iga หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 B/L/- 
  โรงแรม Universal Hotel Reborn หรือระดับเทียบเท่า

  

วันที่ 5  สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ