ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน บิน FD_HMHST

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน บิน FD_HMHST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - พุทธคยา 
              โรงแรม DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2     พุทธคยา - พาราณสี
              โรงแรม AMAYA OR COSTA RIVIERA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     พาราณสี - ลุมพินี (เนปาล)
              โรงแรม RADISSON RESORT OR ZAMBALA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     ลุมพินี (เนปาล) - กุสินารา 
              โรงแรม OM RESIDENCY OR MAITREY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     กุสินารา - เวสาลี - ปัตนะ 
              โรงแรม PANACHE OR PATLIPUTRA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6     ปัตนะ - นาลันทา - ราชคฤห์ - พุทธคยา 
              โรงแรม DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7     พุทธคยา - กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
IN_FD00002
ประเทศ:
อินเดีย
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
88

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD122 ขากลับ FD123

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 4 - 10 มี.ค. 62 24,900 24,900 23,900 0 6,000 Air Asia
booking 18 - 24 มี.ค. 62 25,900 25,900 24,900 0 6,000 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อินเดีย

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - พุทธคยา -/L/D 
 โรงแรม DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  พุทธคยา - พาราณสี B/L/D 
 โรงแรม AMAYA OR COSTA RIVIERA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 พาราณสี - ลุมพินี (เนปาล) B/L/D 
  โรงแรม RADISSON RESORT OR ZAMBALA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ลุมพินี (เนปาล) - กุสินารา B/L/D 
  โรงแรม OM RESIDENCY OR MAITREY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  กุสินารา - เวสาลี - ปัตนะ B/L/D 
 โรงแรม PANACHE OR PATLIPUTRA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6 ปัตนะ - นาลันทา - ราชคฤห์ - พุทธคยา
 B/L/D 
 โรงแรม DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

   

วันที่ 7 พุทธคยา - กรุงเทพฯ
 B/-/-