ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SAITAMA ซุปตาร์ พิงค์มอส จิจิบุ 5 วัน 3 คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SAITAMA ซุปตาร์ พิงค์มอส จิจิบุ 5 วัน 3 คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1     กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2     สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
               โรงแรม Fujisan Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้
               โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     เมืองคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด - ชมชิบะซากุระ ณ สวนฮิทสึจิยามะ - ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เลต ปาร์ค อิรุมะ - นาริตะ - อิออนมอลล์
               โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
รหัสทัวร์:
JP_XJ00037
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
302

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ600 ขากลับ XJ601

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 16-20 เม.ย. 2562 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17-21 เม.ย. 2562 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18-22 เม.ย. 2562 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 19-23 เม.ย. 2562 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20-24 เม.ย. 2562 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21-25 เม.ย. 2562 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22-26 เม.ย. 2562 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24-28 เม.ย. 2562 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 25-29 เม.ย. 2562 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26-30 เม.ย. 2562 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27 เม.ย.-01 พ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 เม.ย.-02 พ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 29 เม.ย.-03 พ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 เม.ย.-04 พ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ 
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

 -/L/B 
  โรงแรม Fujisan Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้
 B/L/- 
  โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 เมืองคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด - ชมชิบะซากุระ ณ สวนฮิทสึจิยามะ - ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เลต ปาร์ค อิรุมะ - นาริตะ - อิออนมอลล์
 B/-/- 
  โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือระดับเทียบเท่า

  

วันที่ 5  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ