ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA 6 วัน 4 คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA 6 วัน 4 คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1     กรุงเทพ - (สนามบินดอนเมือง)

วันที่ 2     สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น 
              ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - นาโกย่า 
              โรงแรม Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     เมืองนาโกย่า - เมืองกุโจ ฮาจิมัน - เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโต้
              โรงแรม Matsumoto Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     เมืองนากาโน่ - สวนลิงจิโกคุดานิ - ไร่วาซาบิไดโอะ -  มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ - เมืองอิงะ
              โรงแรม Ueno Frex Iga Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     เมืองอิงะ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
              โรงแรม Universal Hotel Reborn หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6     สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ
รหัสทัวร์:
JP_XJ00036
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
272

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ612 ขากลับ XJ613

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 27 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 26,888 26,888 26,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 29 มี.ค. - 03 เม.ย. 2562 32,888 32,888 32,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 30 มี.ค. - 04 เม.ย. 2562 30,888 30,888 30,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 31 มี.ค. - 05 เม.ย. 2562 30,888 30,888 30,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 01-06 เม.ย. 2562 32,888 32,888 32,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 02-07 เม.ย. 2562 30,888 30,888 30,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 03-08 เม.ย. 2562 30,888 30,888 30,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 04-09 เม.ย. 2562 31,888 31,888 31,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 05-10 เม.ย. 2562 30,888 30,888 30,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 06-11 เม.ย. 2562 30,888 30,888 30,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 07-12 เม.ย. 2562 32,888 32,888 32,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 08-13 เม.ย. 2562 32,888 32,888 32,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 09-14 เม.ย. 2562 36,888 36,888 36,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 10-15 เม.ย. 2562 37,888 37,888 37,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 11-16 เม.ย. 2562 39,888 39,888 39,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 13-18 เม.ย. 2562 38,888 38,888 38,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 14-19 เม.ย. 2562 33,888 33,888 33,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 15-20 เม.ย. 2562 33,888 33,888 33,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 16-21 เม.ย. 2562 33,888 33,888 33,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 17-22 เม.ย. 2562 31,888 31,888 31,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 18-23 เม.ย. 2562 30,888 30,888 30,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 19-24 เม.ย. 2562 30,888 30,888 30,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 20-25 เม.ย. 2562 30,888 30,888 30,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 21-26 เม.ย. 2562 30,888 30,888 30,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 22-27 เม.ย. 2562 30,888 30,888 30,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 25-30 เม.ย. 2562 30,888 30,888 30,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 26 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562 30,888 30,888 30,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 27 เม.ย. - 02 พ.ค. 2562 30,888 30,888 30,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 06-11 พ.ค. 2562 28,888 28,888 28,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 07-12 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 08-13 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 09-14 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 10-15 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 11-16 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 12-17 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 13-18 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 14-19 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 15-20 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 16-21 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 17-22 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 18-23 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 19-24 พ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 20-25 พ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 21-26 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 22-27 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 23-28 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 24-29 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 25-30 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 26-31 พ.ค. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 27 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2562 26,888 26,888 26,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 28 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2562 29,888 29,888 29,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2562 26,888 26,888 26,888 7,900 8,900 AirAsia X
booking 30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2562 26,888 26,888 26,888 7,900 8,900 AirAsia X

คำที่เกี่ยวข้อง :

เมืองเกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน วัดคินคะคุจิ นาโกย่า เมืองนาโกย่า เมืองทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโต้ เมืองนากาโน่ สวนลิงจิโกคุดานิ ไร่วาซาบิไดโอะ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ เมืองอิงะ เมืองโอซาก้า ปราสาทโอซาก้า เอ็กซ์โปซิตี้ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - นาโกย่า

 -/L/- 
  โรงแรม Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เมืองนาโกย่า - เมืองกุโจ ฮาจิมัน - เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโต้
 B/L/- 
  โรงแรม Matsumoto Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 เมืองนากาโน่ - สวนลิงจิโกคุดานิ - ไร่วาซาบิไดโอะ - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ - เมืองอิงะ
 B/L/- 
  โรงแรม Ueno Frex Iga Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  เมืองอิงะ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 B/-/-
  โรงแรม Universal Hotel Reborn หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ