ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์อินเดีย สวรรค์บนเส้นขอบฟ้า 8 วัน 6 คืน 9W_HMHST

ทัวร์อินเดีย สวรรค์บนเส้นขอบฟ้า 8 วัน 6 คืน 9W_HMHST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - เดลลี 

วันที่ 2     เดลลี - เมืองเลห์ (พระราชวังเลห์ - เจดีย์สันติภาพ - เมืองเชย์ - วัดธิคเซย์)
              โรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     เมืองเลห์ - ลามายูรู Moon Land - Alchi - Basgo Castle - ตลาดเมืองเลห์
              โรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     เมืองเลห์ - ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass - นูบร้าวัลเล่ย์ - วัดดิสกิต - ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์
              โรงแรม HOTEL KARMA INN หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     นูบร้าวัลเล่ย์ - เมืองเลห์ 
              โรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6     เมืองเลห์ - ทะเลสาบพันกอง - เมืองเลห์
               ที่พักพันกอง แคมป์ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำในตัว

วันที่ 7     พันกอง - เมืองเลห์ - วัดเฮมิส
               โรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8     เมืองเลห์ - เดลลี - กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
IN_9W00005
ประเทศ:
อินเดีย
สายการบิน:
Jet Airways
เข้าชม:
88

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป 9W 63 ขากลับ 9W 66

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 12 - 19 พ.ค. 62 48,900 48,900 48,900 0 7,000 Jet Airways
booking 21 - 28 ก.ค. 62 48,900 48,900 48,900 0 7,000 Jet Airways
booking 11 - 18 ส.ค. 62 48,900 48,900 48,900 0 7,000 Jet Airways


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อินเดีย

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - เดลลี -/-/- 
 

 

วันที่ 2  เดลลี - เมืองเลห์ (พระราชวังเลห์ - เจดีย์สันติภาพ - เมืองเชย์ - วัดธิคเซย์) B/L/D 
 โรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 เมืองเลห์ - ลามายูรู Moon Land - Alchi - Basgo Castle - ตลาดเมืองเลห์ B/L/D 
  โรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 เมืองเลห์ - ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass - นูบร้าวัลเล่ย์ - วัดดิสกิต - ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์ B/L/D 
  โรงแรม HOTEL KARMA INN หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  นูบร้าวัลเล่ย์ - เมืองเลห์  B/-/D 
 โรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6 เมืองเลห์ - ทะเลสาบพันกอง - เมืองเลห์
 B/L/D 
 ที่พักพันกอง แคมป์ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำในตัว

 

วันที่ 7 พันกอง - เมืองเลห์ - วัดเฮมิส B/L/D
  โรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 8  เมืองเลห์ - เดลลี - กรุงเทพฯ B/-/-