ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์อินเดีย เจาะลึกแคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน บิน 9W_HMHST

ทัวร์อินเดีย เจาะลึกแคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน บิน 9W_HMHST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - เมืองเดลี - เมืองศรีนาคา - พาฮาลแกม - แคชเมียร์ 
              โรงแรม HILL TOP HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2     พาฮาลแกม - เมืองศรีนาคา
              โรงแรมบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     เมืองศรีนาคา - โซนามาร์ค  - เมืองศรีนาคา 
              โรงแรมบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     เมืองศรีนาคา - กุลมาร์ค (Gulmarg) - เมืองศรีนาคา
              โรงแรมบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     เมืองศรีนาคา - เมืองเดลี - เมืองอัครา
              โรงแรม HOTEL RAMADA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6     เมืองอัครา - เมืองเดลี - กรุงเทพฯ

วันที่ 7     กรุงเทพ 
รหัสทัวร์:
IN_9W00004
ประเทศ:
อินเดีย
สายการบิน:
Jet Airways
เข้าชม:
90

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป 9W 65 ขากลับ 9W 64

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 13 - 19 ก.พ. 62 36,900 36,900 36,900 0 5,000 Jet Airways
booking 7 - 14 มี.ค. 62 36,900 36,900 36,900 0 5,000 Jet Airways
booking 25 - 31 มี.ค. 62 36,900 36,900 36,900 0 5,000 Jet Airways
booking 3 - 9 เม.ย. 62 37,900 37,900 37,900 0 5,000 Jet Airways
booking 11 - 17 เม.ย. 62 38,900 38,900 38,900 0 5,000 Jet Airways
booking 12 - 18 เม.ย. 62 38,900 38,900 38,900 0 5,000 Jet Airways
booking 1 - 7 พ.ค. 62 35,900 35,900 35,900 0 5,000 Jet Airways


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อินเดีย

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - เมืองเดลี - เมืองศรีนาคา - พาฮาลแกม - แคชเมียร์ -/L/D 
 โรงแรม HILL TOP HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  พาฮาลแกม - เมืองศรีนาคา B/L/D 
 โรงแรมบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 เมืองศรีนาคา - โซนามาร์ค - เมืองศรีนาคา B/L/D 
  โรงแรมบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 เมืองศรีนาคา - กุลมาร์ค (Gulmarg) - เมืองศรีนาคา B/L/D 
  โรงแรมบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  เมืองศรีนาคา - เมืองเดลี - เมืองอัครา B/L/D
 โรงแรม HOTEL RAMADA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  เมืองอัครา - เมืองเดลี - กรุงเทพฯ B/L/D
   

วันที่ 7  กรุงเทพ -/-/-