ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์อินเดีย เยือนมหัศจรรย์ถ้ำมรดกโลก ถ้ำอจันต้า & ถ้ำเอลโลร่า 5 วัน 3 คืน บิน 9W_HMHST

ทัวร์อินเดีย เยือนมหัศจรรย์ถ้ำมรดกโลก ถ้ำอจันต้า & ถ้ำเอลโลร่า 5 วัน 3 คืน บิน 9W_HMHST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - มุมไบ (บอมเบย์) ประเทศอินเดีย
              โรงแรม Hotel holidays Inn หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2     มุมไบ (บอมเบย์) - เมืองออรังกาบาด  (บินภายในประเทศ)                 
              โรงแรม Hotel Lemon Tree หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     เมืองออรังกาบาด - ถ้ำอะชันต้า      
              โรงแรม Hotel Lemon Tree หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     เมืองออรังกาบาด - ถ้ำเอลโลร่า - เมืองออรังกาบาด - มุมไบ (บอมเบย์)

วันที่ 5     มุมไบ (บอมเบย์) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
รหัสทัวร์:
IN_9W00003
ประเทศ:
อินเดีย
สายการบิน:
Jet Airways
เข้าชม:
66

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป 9W061 ขากลับ 9W062

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 11 - 15 ต.ค. 62 35,900 35,900 35,900 0 5,000 Jet Airways
booking 23 - 27 ต.ค. 62 35,900 35,900 35,900 0 5,000 Jet Airways
booking 6 - 10 ธ.ค. 62 35,900 35,900 35,900 0 5,000 Jet Airways
booking 28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 38,900 38,900 38,900 0 5,000 Jet Airways


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อินเดีย

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - มุมไบ (บอมเบย์) ประเทศอินเดีย -/L/D 
 โรงแรม Hotel holidays Inn หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  มุมไบ (บอมเบย์) - เมืองออรังกาบาด (บินภายในประเทศ) B/L/D 
 โรงแรม Hotel Lemon Tree หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 เมืองออรังกาบาด - ถ้ำอะชันต้า B/L/D 
  โรงแรม Hotel Lemon Tree หรือระดับเทียบเท่า

  

วันที่ 4 เมืองออรังกาบาด - ถ้ำเอลโลร่า - เมืองออรังกาบาด - มุมไบ (บอมเบย์) B/L/-
   

วันที่ 5  มุมไบ (บอมเบย์) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -/-/-