ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ตุรกี The Rock of Cappadocia ตุรกี 9 วัน 6 คืน บิน TK_GOHST

ทัวร์ตุรกี The Rock of Cappadocia ตุรกี 9 วัน 6 คืน บิน TK_GOHST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ 

วันที่ 2     ตรุกี - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - นครใต้ดิน - ชมระบำหน้าท้อง
               โรงแรม BURCA KAYA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     คัปปาโดเกีย - คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
               โรงแรม BERA KONYA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     คอนย่า - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย  
               โรงแรม HIERAPARK หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     ปามุคคาเล - คูซาดาสี - เอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
               โรงแรม MARINA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6     คูซาดาสี - เพอร์กามัม - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย
               โรงแรม TUSAN หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7     ชานัคคาเล - อิสตันบูล - เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - แกรนด์บาซาร์
               โรงแรม RAMADA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8     สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ฮิปโปโดม - สไปซ์มาเก็ต - ล่องเรือบอสฟอรัส - สนามบิน

วันที่ 9     กรุงเทพฯ   
รหัสทัวร์:
TR_TK00018
ประเทศ:
ตุรกี
สายการบิน:
Turkish Airlines
เข้าชม:
126

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TK69 ขากลับ TK64

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 5 - 13 ก.พ. 62 35,900 35,900 35,900 0 3,500 Turkish Airlines
booking 11 - 19 มี.ค. 62 35,900 35,900 35,900 0 3,500 Turkish Airlines
booking 18 - 26 มี.ค.62 35,900 35,900 35,900 0 3,500 Turkish Airlines
booking 1 - 9 เม.ย. 62 36,900 36,900 36,900 0 3,900 Turkish Airlines
booking 18 - 26 เม.ย. 62 36,900 36,900 36,900 0 3,900 Turkish Airlines
booking 8 - 16 พ.ค. 62 36,900 36,900 36,900 0 3,900 Turkish Airlines
booking 19 - 27 พ.ค. 62 36,900 36,900 36,900 0 3,900 Turkish Airlines
booking 7 - 15 มิ.ย. 62 36,900 36,900 36,900 0 3,900 Turkish Airlines
booking 13 - 21 มิ.ย. 62 36,900 36,900 36,900 0 3,900 Turkish Airlines

คำที่เกี่ยวข้อง :

คัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นครใต้ดิน ชมระบำหน้าท้อง คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เพอร์กามัม ชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย คูซาดาสี เอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ชานัคคาเล อิสตันบูล เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ แกรนด์บาซาร์ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ ฮิปโปโดม สไปซ์มาเก็ต ล่องเรือบอสฟอรัส


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตุรกี

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  ตรุกี - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - นครใต้ดิน - ชมระบำหน้าท้อง -/-/D 
 โรงแรม BURCA KAYA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  คัปปาโดเกีย - คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา B/L/D 
 โรงแรม BERA KONYA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 คอนย่า - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย B/L/D 
  โรงแรม HIERAPARK หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 ปามุคคาเล - คูซาดาสี - เอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี B/L/D 
  โรงแรม MARINA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  คูซาดาสี - เพอร์กามัม - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย B/L/D 
 โรงแรม TUSAN หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 7 ชานัคคาเล - อิสตันบูล - เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - แกรนด์บาซาร์
 B/L/D 
 โรงแรม RAMADA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 8 สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ฮิปโปโดม - สไปซ์มาเก็ต - ล่องเรือบอสฟอรัส - สนามบิน B/-/-
 

 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ -/-/-