ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK รัสเซีย 6 วัน 3 คืน บิน EK_GOHST

VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK รัสเซีย 6 วัน 3 คืน บิน EK_GOHST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ

วันที่ 2     กรุงเทพฯ - ดูไบ - มอสโคว์ - เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต
              โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - ช้อปปิ้งที่  IZMAILOVO MARKET - ละครสัตว์
              โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือระดับเทียบเท่า
                 
วันที่ 4     สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง 
               โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5      VDNKh Expo park - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - OUTLET - สนามบินมอสโคว์  
                โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือระดับเทียบเท่า
  
วันที่ 6      ดูไบ - กรุงเทพ
รหัสทัวร์:
RU_EK00009
ประเทศ:
รัสเซีย
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
229

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป EK385 ขากลับ EK372

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 5 - 10 ก.พ. 62 32,900 32,900 32,900 0 3,900 Emirate
booking 14 - 19 ก.พ. 62 32,900 32,900 32,900 0 3,900 Emirate
booking 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 62 32,900 32,900 32,900 0 3,900 Emirate
booking 7 - 12 มี.ค. 62 32,900 32,900 32,900 0 3,900 Emirate
booking 21 - 26 มี.ค. 62 32,900 32,900 32,900 0 3,900 Emirate
booking 3 - 8 เม.ย. 62 33,900 33,900 33,900 0 3,900 Emirate
booking 12 - 17 เม.ย. 62 43,900 43,900 43,900 0 3,900 Emirate
booking 24 - 29 เม.ย. 62 33,900 33,900 33,900 0 3,900 Emirate
booking 7 - 12 พ.ค. 62 33,900 33,900 33,900 0 3,900 Emirate
booking 15 - 20 พ.ค. 62 33,900 33,900 33,900 0 3,900 Emirate
booking 22 - 27 พ.ค. 62 33,900 33,900 33,900 0 3,900 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์รัสเซีย

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ  -/-/- 
 

 

วันที่ 2  กรุงเทพฯ - ดูไบ - มอสโคว์ - เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต -/-/D 
 โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET - ละครสัตว์ B/L/D 
 โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง  B/L/- 
  โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือระดับเทียบเท่า

  

วันที่ 5 VDNKH Expo park - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - OUTLET - สนามบินมอสโคว์  B/L/-
   

วันที่ 6  ดูไบ - กรุงเทพ -/-/-