ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ตุรกี Back to Byzantine and Ottoman Empire 8 วัน 5 คืน บิน TK_GOHST

ทัวร์ตุรกี Back to Byzantine and Ottoman Empire  8 วัน 5 คืน บิน TK_GOHST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ 

วันที่ 2     อิสตันบูล - อิชเมียร์ - บ้านพระแม่มารี - เอเฟซุส - คูซาดาซึ
               โรงแรม ROYAL PALACE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     คูซาดาซึ - ปามุคคาเล - เฮียราโพลิส
               โรงแรม NINOVA TERMAL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     ปามุคคาเล - คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คัปปาโดเกีย - โชว์ระบำหน้าท้อง
               โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - อิสตันบูล
               โรงแรม GOLDEN WAY หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6     ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮาเยียโซเฟีย - สไปซ์มาเก็ต         
               โรงแรม GOLDEN WAY หรือระดับเทียบเท่า
                                     
วันที่ 7     พระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือบอสฟอรัส - พระราชวังทอปกาปึ - ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ - สนามบิน

วันที่ 8     อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
TR_TK00017
ประเทศ:
ตุรกี
สายการบิน:
Turkish Airlines
เข้าชม:
96

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TK69 ขากลับ TK64

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 21-28 ม.ค. 62 36,900 36,900 36,900 0 3,900 Turkish Airlines
booking 1-8 เม.ย. 62 38,900 38,900 38,900 0 4,900 Turkish Airlines
booking 6-13 เม.ย. 62 42,900 42,900 42,900 0 4,900 Turkish Airlines
booking 16-23 เม.ย. 62 38,900 38,900 38,900 0 4,900 Turkish Airlines
booking 11-18 พ.ค. 62 38,900 38,900 38,900 0 4,900 Turkish Airlines
booking 21-28 พ.ค. 62 38,900 38,900 38,900 0 4,900 Turkish Airlines
booking 11-18 พ.ค. 62 38,900 38,900 38,900 0 4,900 Turkish Airlines
booking 21-28 มิ.ย. 62 38,900 38,900 38,900 0 4,900 Turkish Airlines

คำที่เกี่ยวข้อง :

อิสตันบูล อิชเมียร์ บ้านพระแม่มารี เอเฟซุส คูซาดาซึ ปามุคคาเล เฮียราโพลิส ปามุคคาเล คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คัปปาโดเกีย โชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อิสตันบูล ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮาเยียโซเฟีย สไปซ์มาเก็ต พระราชวังโดลมาบาเช ล่องเรือบอสฟอรัส พระราชวังทอปกาปึ ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตุรกี

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ  -/-/- 
 

 

วันที่ 2  อิสตันบูล - อิชเมียร์ - บ้านพระแม่มารี - เอเฟซุส - คูซาดาซึ -/L/D 
 โรงแรม ROYAL PALACE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  คูซาดาซึ - ปามุคคาเล - เฮียราโพลิส B/L/D 
 โรงแรม NINOVA TERMAL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ปามุคคาเล - คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คัปปาโดเกีย - โชว์ระบำหน้าท้อง B/L/D 
  โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - อิสตันบูล B/L/D 
  โรงแรม GOLDEN WAY หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮาเยียโซเฟีย - สไปซ์มาเก็ต B/L/D
 โรงแรม GOLDEN WAY หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 7  พระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือบอสฟอรัส - พระราชวังทอปกาปึ - ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ - สนามบิน B/L/-
   

วันที่ 8  กรุงเทพฯ -/-/-