ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ ดาวชมพู 6วัน 4คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ ดาวชมพู 6วัน 4คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1      สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2      สนามบินชิโตเซะ - เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ 
                นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
                โรงแรม HAKODATE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3      ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - โจซังเค - สะพานแขวนฟุตามิ - โนโบริเบทสึ 
                หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท
                โรงแรม SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 4       ร้านค้ามือสอง - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ 
                 เมืองบิเอะ - สระอะโออิเคะ - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์
                 โรงแรม SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   

วันที่ 5       สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - ซัปโปโร - มิตชุยเอาท์ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 
                 ผ่านชม หอนาฬิกา - ดิวตี้ฟรี - ถนนทานุกิโคจิ
                 โรงแรม SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 6       สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
JP_XJ00035
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
473

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ620 ขากลับ XJ621

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 31 มี.ค. 62 - 05 เม.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 01 เม.ย. 62 - 06 เม.ย. 62 29,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 02 เม.ย. 62 - 07 เม.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 03 เม.ย. 62 - 08 เม.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 04 เม.ย. 62 - 09 เม.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 05 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 06 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62 32,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 07 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 08 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62 35,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 09 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 35,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 10 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 35,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 11 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 39,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 13 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 39,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 14 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 38,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 15 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 35,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 16 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 17 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 18 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 19 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 20 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 21 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 22 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 23 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 24 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 25 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 26 เม.ย. 62 - 01 พ.ค. 62 32,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 27 เม.ย. 62 - 02 พ.ค. 62 35,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 30 เม.ย. 62 - 05 พ.ค. 62 35,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 01 พ.ค. 62 - 06 พ.ค. 62 35,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 04 พ.ค. 62 - 09 พ.ค. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 08 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 11 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 15 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 18 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 22 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 25 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X
booking 29 พ.ค. 62 - 03 มิ.ย. 62 31,888 0 0 9,000 8,900 AirAsia X

คำที่เกี่ยวข้อง :

เมืองฮาโกดาเตะ ป้อมโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดงริมน้ำ นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ โจซังเค สะพานแขวนฟุตามิ โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองซัปโปโร มิตซุยเอ้าท์เลท ร้านค้ามือสอง เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เมืองบิเอะ สระอะโออิเคะ เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า อิออน ทาวน์ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า ซัปโปโร มิตชุยเอาท์ ศาลเจ้าฮอกไกโด ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ผ่านชม หอนาฬิกา ดิวตี้ฟรี ถนนทานุกิโคจิ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินชิโตเซะ - เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
 -/L/- 
  โรงแรม HAKODATE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - โจซังเค - สะพานแขวนฟุตามิ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ
เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท

 B/L/D 
  โรงแรม SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ร้านค้ามือสอง - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองบิเอะ
สระอะโออิเคะ - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์

 B/L/- 
  โรงแรม SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - ซัปโปโร - มิตชุยเอาท์ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชม หอนาฬิกา - ดิวตี้ฟรี - ถนนทานุกิโคจิ
 B/-/-
  โรงแรม SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ