ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน บิน TK_GOHST

ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน บิน TK_GOHST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - อิสตัลบูล 

วันที่ 2     อิสตัลบูล - พระราชวังโดลมาบาเช - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน - อังการ่า 
              โรงแรม BERA ANKARA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     อังการ่า - คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง 
              โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     คัปปาโดเกีย - คอนย่า - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล 
              โรงแรม NINOVA THEMOL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5     คอนย่า - ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
              โรงแรม ROYAL PALACE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6     ปามุคคาเล - คูซาดาสึ - เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี 
               โรงแรม IRIS หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7     คูซาดาสึ - เพอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - ชานัคคาเล 
               โรงแรม KOLIN หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8     ชานัคคาเล - เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - อิสตัลบูล - แกรนด์บาซาร์ - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
                โรงแรม GOLDEN WAY หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 9     สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบิน

วันที่ 10   กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
TR_TK00016
ประเทศ:
ตุรกี
สายการบิน:
Turkish Airlines
เข้าชม:
107

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 23 kg.
  • ขาไป TK69 ขากลับ TK64

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 20 - 29 ม.ค. 62 37,900 37,900 37,900 0 4,900 Turkish Airlines
booking 13 - 22 มี.ค. 62 38,900 38,900 38,900 0 4,900 Turkish Airlines
booking 25 มี.ค.-3 เม.ย. 62 38,900 38,900 38,900 0 4,900 Turkish Airlines
booking 2 - 11 เม.ย. 62 38,900 38,900 38,900 0 6,900 Turkish Airlines
booking 15 - 24 เม.ย. 62 38,900 38,900 38,900 0 6,900 Turkish Airlines
booking 22 เม.ย.-1 พ.ค. 62 42,900 42,900 42,900 0 6,900 Turkish Airlines
booking 5 - 14 พ.ค. 62 38,900 38,900 38,900 0 6,900 Turkish Airlines
booking 14 - 23 พ.ค. 62 38,900 38,900 38,900 0 6,900 Turkish Airlines
booking 22 - 31 พ.ค. 62 38,900 38,900 38,900 0 6,900 Turkish Airlines
booking 2 - 11 มิ.ย. 62 38,900 38,900 38,900 0 6,900 Turkish Airlines
booking 14 - 23 มิ.ย. 62 38,900 38,900 38,900 0 6,900 Turkish Airlines
booking 21 - 30 มิ.ย. 62 38,900 38,900 38,900 0 6,900 Turkish Airlines

คำที่เกี่ยวข้อง :

คัปปาโดเกีย คอนย่า นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปามุคคาเล คอนย่า ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิสามุคคาเล คูซาดาสึ เมืองโบราณเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี คูซาดาสึ เพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล ชานัคคาเล เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ อิสตัลบูล แกรนด์บาซาร์ ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตุรกี

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - อิสตัลบูล
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  อิสตัลบูล - พระราชวังโดลมาบาเช - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน - อังการ่า -/L/D 
 โรงแรม BERA ANKARA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  อังการ่า - คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง  B/L/D 
 โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 คัปปาโดเกีย - คอนย่า - นครใต้ดิน - ปามุคคาเล B/L/D 
  โรงแรม NINOVA THEMOL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 คอนย่า - ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส B/L/D 
  โรงแรม ROYAL PALACE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  ปามุคคาเล - คูซาดาสึ - เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี B/L/D 
 โรงแรม IRIS หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 7 คูซาดาสึ - เพอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - ชานัคคาเล
 B/L/D 
 โรงแรม KOLIN หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 8  ชานัคคาเล - เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - อิสตัลบูล - แกรนด์บาซาร์ - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต B/L/D
  โรงแรม GOLDEN WAY หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 9  สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบิน B/L/-
 

 

วันที่ 10  กรุงเทพฯ -/-/-